Lăng Can tập trung nâng cấp tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí thủy lợi, đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng, hệ thống thuỷ lợi được hiện đại hóa là cơ sở cho một nền nông nghiệp phát triển bền vững, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

  Trước yêu cầu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, cấp ủy chính quyền xã Lăng Can đã xác định tiêu chí hệ thống thủy lợi phải được thực hiện sớm để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua đó, nâng được hệ số sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời tăng thêm năng xuất, sản lượng và thu nhập của người dân. Với tầm quan trọng của việc kiên cố hóa, hệ thống kênh mương thủy lợi, phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Lăng Can luôn chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi. Xã Lăng Can có tổng số trên 35 km kênh mương thủy lợi, đến nay hệ thống kênh mương thủy lợi của xã Lăng Can, đã kiên cố được trên 66%, cơ bản đáp ứng được nước tưới phục vụ gieo cấy hai vụ lúa chính, cho bà con nông dân. Tuy nhiên, hiện nay toàn xã vẫn còn trên 4.000 mét kênh mương chưa được kiên cố hóa nên tình trạng nước tưới bị rò rỉ, thất thoát vẫn còn xảy ra. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 15 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Năm 2017 xã Lăng Can đã đăng ký kiên cố hóa trên 4.000 mét kênh mương còn lại. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước cung cấp bê tông thành mỏng đúc sẵn, người dân trực tiếp thi công đào, đắp và lắp đặt. Với công nghệ xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, bằng bê tông thành mỏng đúc sẵn, đã cho thấy chất lượng và hiệu quả rất tốt, nhân dân hưởng ứng cao vì quá trình thi công đã giảm bớt được công lao động của người dân, tiến độ thi công nhanh hơn, chất lượng đảm bảo hơn. Ngay sau khi thu hoạch lúa xuân xong bà con nhân dân ở các thôn bản trên địa bàn xã Lăng Can, đang tập trung toàn bộ nhân lực tham gia ngày công lao động sôi nổi, tích cực để đẩy nhanh tiến độ sớm đưa công trình vào sử dụng, đưa nước về phục vụ sản xuất vụ mùa tới.


Nhân dân thôn Nà Mèn thi công lắp đặt kênh mương

  Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, tới các chi bộ cơ sở, các đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nên đã tạo được sự đồng thuận cao về tư tưởng, thống nhất về hành động, quyết tâm tổ chức thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt chức năng giám sát, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nên nhân dân các dân tộc trong xã đã và đang chung tay thực hiện.

Các tổ chức đoàn thể thôn Nà Mèn, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình tham gia
lao động đào đắp, lắp đặt kênh mương thuỷ lợi

  Để sớm hoàn thành tiêu chí thủy lợi, cũng như các tiêu chí khác theo kế hoạch, cấp ủy, chính quyền xã Lăng Can, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của để đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa các tuyến kênh mương thủy lợi trên địa bàn, góp phần nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí, sớm đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. 

Bài, ảnh: Hà Khánh - Nguyễn Dâng

Tin cùng chuyên mục