Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra xây dựng NTM xã Khuôn Hà

Chiều ngày 3/5/2017, các đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi khảo sát thực tế tại xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lâm Bình.

  Xác định người dân là chủ thể trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được sức mạnh trong nhân dân và khẳng định được vai trò quan trọng của chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; khai thác tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; phục vụ đắc lực cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng sản lượng lương thực năm 2016 xã Khuôn Hà đạt 126% kế hoạch; đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh hầu hết ở các thôn, bản trong xã; hàng năm xã luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng đề ra, nâng độ che phủ của rừng lên 75%; cùng với đó là thực hiện tốt các cơ chế chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại; về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hoá, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020. Về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025; Hiện nay, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đạt 82%, số kênh mương được cứng hóa đạt 63%; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 50% năm 2015, xuống còn 32% năm 2016; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia đạt gần 95%; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 20 triệu đồng/người/năm. Đến thời điểm này xã đã đạt 11/18 tiêu chí, riêng tiêu chí chợ không thực hiện vì giáp với chợ xã Thượng Lâm và chợ trung tâm huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Khuôn Hà

  Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, trong buổi kiểm tra thực tế đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Khuôn Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương; phát triển các vùng tập trung chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, gắn với nông nghiệp sạch và xây dựng thương hiệu; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Nhà nước và huy động tốt các nguồn lực trong nhân dân để đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, tạo diện mạo mới cho nông thôn ngày thêm khởi sắc.

T/h: Thúy Phượng - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục