Xuân Lập đưa Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 – 2020, triển khai tại xã Xuân Lập đã tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Nhà văn hoá thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình vừa được khởi công, xây dựng diện tích trên 223m2 với sức chứa 120 ghế ngồi.  Để công trình nhà văn hóa sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, thôn Lũng Giềng, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Từ việc tổ chức họp dân, lấy ý kiến của nhân dân, công trình xây dựng nhà văn hóa đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của 100% hộ dân. Cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong thôn đã đóng góp được hơn 60 triệu đồng, bình quân mỗi hộ đóng góp 500 nghìn đồng để xây dựng công trình. Phấn đấu trước tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, công trình nhà văn hoá sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tới nhân dân cũng như là nơi tổ chức nhiều hoạt động, sinh hoạt ý nghĩa của nhân dân ở thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập, trong việc tham gia các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội.

Nhà văn hóa thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, đang được xây dựng

Xuân Lập là xã đặc biêt khó khăn của huyện vùng cao Lâm Bình, Thực hiện nghị quyết số 15 của Ban thượng vụ tỉnh uỷ, nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội cũng như sự hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng mới và sửa chữa các tuyến kênh mương nội đồng, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, bản, nhà văn hóa xã. Trong quá trình thực hiện, địa phương đã phát huy vai trò của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong năm 2017, Xuân Lập đã tiến hành lắp đặt 500m kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; xây dựng 02 nhà văn hoá taị thôn Lũng Giềng và thôn Khuổi Củng. Với đặc thù là một xã thuần nông, đường giao thông đến các thôn bản, đi lại khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng các công trình tại địa phương.

Việc kiên cố hóa kênh mương đã được nhân dân nhiệt tình tham gia.

Nhân dân tham ra làm đường bê tông nông thôn

 Việc triển khai thực hiện nghị quyết 03 của HĐND tỉnh tại xã vùng cao Xuân Lập, đã tạo được sức lan tỏa lớn, thắt chặt thêm tình đoàn kết dân tộc là động lực để cán  bộ, Nhân dân nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

Kim Thoa - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục