Hạt kiểm lâm huyện Lâm bình tổng kết công tác năm 2017 Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 28/12/2017, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng năm 2017, Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có lãnh đạo chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của huyện. Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.

Lâm Bình có trên 69 nghìn ha đất rừng, chiếm tỷ lệ 88% diện tích tự nhiên. Trong đó có trên 43 nghìn ha diện tích rừng phòng hộ; gần 26 nghìn ha diện tích rừng sản xuất. Độ che phủ rừng được duy trì trên 79%. Trong năm 2017, Hạt kiểm Lâm huyện Lâm Bình, đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai, tổ chức tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng tại 76/76 thôn bản với gần 6 nghìn lượt người nghe. Tổ chức kiểm tra, tuần tra rừng được 564 lượt, đã phát hiện 76 vụ vi phạm Luật bảo vệ rừng, tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó xử lý hình sự 1 vụ, xử lý hành chính 75 vụ.  Kiện toàn 8/8 Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong công tác PCCCR cấp xã; có 76 tổ, đội Bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn bản được duy trì sẵn sàng khi có cháy rừng sảy ra. Trong năm đã tổ chức 1 cuộc diễn tập PCCCR cấp xã tại Bình An, được Ban chỉ đạo PCCCR cấp huyện đánh giá xếp loại Giỏi. Về công tác phát triển rừng, từ đầu năm đến nay đã trồng được trên 700 ha rừng đạt 107% KH trong đó; trồng rừng tập chung là 625 ha, rừng phòng hộ là 100 ha. Có trên 300 ha rừng cho khai thác gỗ đạt 105% KH năm. Ban chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện đã chi trả cho 1.565 hộ với tổng số tiền trên hai trăm triệu đồng.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian tới Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Bình, cần phối hợp với Công an huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện, bố trí lực lượng bảo vệ rừng tại các chốt như; trạm Kiểm Lâm khu vực Pắc Chóm, Song Long, Khuôn Phay, Nặm Thuổm, Thuôm Côm, Khau Cau và các xã trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp triển khai các biện pháp PCCCR, bảo vệ rừng và phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh các hành vi, vi phạm pháp luật về rừng.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục