Xuân Lập chăm lo cuộc sống đồng bào dân tộc mông

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đã quan tâm thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là các khu dân cư có đồng bào dân tộc Mông sinh sống như: Chương trình 135, Dự án sắp xếp ổn định dân cư, Chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo.... Nhờ vậy, đời sống của đồng bào Mông, trên địa bàn xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, đã dần ổn định và phát triển.

Thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, là nơi sinh sống của trên 80 hộ gia đình với 380 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông, chiếm trên 90%. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như; điện, trường, đường, đời sống của nhân dân nơi đây đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, thực hiện chính sách dồn dân xen ghép trong thôn, đã có 33 hộ gia đình sinh sống phân tán trên khu đồi núi cao đã được Nhà nước hỗ trợ di chuyển nhà về sinh sống tập trung tại khu vực trung tâm thôn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất.

Bà con nhân dân thôn Khuổi Củng, hỗ trợ các hộ di chuyển đến nơi ở mới làm nhà ở.

Còn tại trường Phổ thông dân tộc Bán trú THCS Xuân Lập, là nơi học tập của 141 em học sinh, trong đó có trên 60% học sinh là con, em đồng bào dân tộc Mông. Phần lớn các em học sinh người Mông, đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Để các em có tỷ lệ đi học chuyên cần cao, gắn bó với trường, với lớp, các thầy cô giáo nhà trường, thường xuyên động viên, chia sẻ những khó khăn, nhất là với các em ở bán trú tại trường, đồng thời tích cực đến thăm gia đình các em, trao đổi với phụ huynh học sinh, để hiểu rõ hoàn cảnh và điều kiện của từng em để có sự động viên, chia sẻ kịp thời. Vì thế trong 2 năm gần đây nhà trường đã duy trì số học sinh dân tộc Mông, trong độ tuổi đến trường, không có học sinh bỏ học.

Các em học sinh dân tộc Mông, tại trường PTDT bán trú THCS Xuân Lập. 

Xã Xuân Lập, có 465 hộ với 2.156 nhân khẩu, trong đó có trên 50% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, ở thôn Khuổi Trang, Khuổi Củng, Lũng Giềng… Những năm qua, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ các chính sách cho đồng bào Mông, thông qua việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án như: Chính sách hỗ trợ cải thiện đời sống, hỗ trợ làm nhà ở, chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nước sinh hoạt, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ dịch vụ theo chương trình 135… trong năm 2017, Xuân Lập đã triển khai xây dựng công trình thuỷ lợi thôn Nà Loà, Khuổi Củng; xây dựng nhà lớp học mầm non ở thôn Khuổi Trang, thi công đường bê tông tại các thôn Khuổi Trang, Lũng Giềng, xây dựng hệ thống dẫn nước sinh hoạt thôn Khuổi Củng, xây dựng 2 nhà văn hoá tại thôn Khuổi Củng, Lũng Giềng. Khi các Công trình hoàn thành, sẽ tạo điều kiện cho bà con dân tộc Mông nói riêng và nhân dân ở các khu dân cư trong xã, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Xã Xuân Lập, cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác truyên truyền chính sách, pháp luật, tạo điều kiện cho con, em đồng bào Mông, có môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa tốt nhất; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ và xây dựng lực lượng cốt cán trong các bản, làng, các dòng họ, quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên người dân tộc.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như việc thực hiện các chế độ chính sách, quan tâm đến đời sống của bà con đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp đời sống của bà con đồng bào Mông tại xã vùng cao Xuân Lập ổn, định và phát triển./.

Kim Thoa - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục