Xã Thổ Bình tập trung nguồn lực xây dựng Nông thôn mới

Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thực hiện các tiêu chí do người dân làm chủ, xã Thổ Bình, còn làm tốt việc huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng như: Trường học, Trạm y tế, đường giao thông, các tuyến kênh mương nội đồng, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, hiện có 121 hộ gia đình, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. Là thôn thuộc vùng 135 của xã Thổ Bình, những năm qua nhiều hộ gia đình trong thôn, nhất là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, quan tâm hỗ trợ các loại giống cây, con và các chương trình an sinh xã hội khác, nhằm hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Cùng với việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thôn Nà Mỵ còn được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: làm đường bê tông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Đặc biệt trong năm 2017, thôn đã được Bộ Giao thông vận tải, hỗ trợ 1,5 tỷ đồng làm cầu qua suối, với tổng chiều dài 18 mét. Hiện nay, cây cầu đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, việc hoàn thiện cây cầu sẽ tạo thuận lợi cho bà con trong và ngoài thôn đi lại sản xuất, giao lưu hàng hóa dễ dàng. 

Cầu Qua suối thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, đang được thi công 

Nhờ có sự thống nhất, đồng bộ trong phương pháp thực hiện, đặc biệt là sử dụng nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước và các dự án có hiệu quả, xã Thổ Bình đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Do vậy, sau 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Thổ Bình, đã thực hiện hoàn thành 14/19 tiêu chí, tăng 12 tiêu chí so với năm 2011. Để có được kết quả như vậy, là do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Thổ Bình, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với các tiêu chí do chính người dân làm chủ như: tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, nhà ở dân cư. Cùng với đó, xã lồng ghép các nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi và sửa chữa chỉnh trang nhà ở. Kết quả, trong năm 2017, xã Thổ Bình, đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, mua các loại máy móc phục vụ sản xuất, dê giống, lợn đen địa phương. Vận động nhân dân làm trên 110 nhà tắm, 115 nhà tiêu, trên 65 chuồng trại chăn nuôi. Về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong năm xã tiếp tục được xây dựng trường mầm non và Trạm y tế xã đạt chuẩn, kiên cố hóa 2.180 mét kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc lồng ghép có hiệu các nguồn lực do Nhà nước hỗ trợ đến nay diện mạo nông thôn xã Thổ Bình, đã có nhiều đổi thay tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã từng bước được nâng cao, tạo tiền đề vững chắc, để xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn lại vào năm 2019. 

Năm 2018, xã Thổ Bình phấn đấu thực hiện 3 tiêu chí, đó là các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, trường học, môi trường và an toàn thực phẩm. Với những mục tiêu đã được Đảng bộ và chính quyền xã xác định rõ ràng, cùng với sự nỗ lực, chung tay giúp sức của người dân, tin rằng diện mạo nông thôn xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, sẽ có những thay đổi toàn diện. Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương sẽ được hoàn thành theo đúng lộ trình đã đề ra.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục