Lâm Bình thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Bình là huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, trong những năm trở lại đây huyện đã có nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện hiệu quả công tác trồng rừng, hạn chế đến mức thấp nhất xâm phạm tài nguyên rừng hiện có.

Huyện Lâm Bình hiện có 70.000ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chiếm 87,99% diện tích tự nhiên, trong đó: Diện tích rừng tự nhiên 58 nghìn ha; rừng trồng là trên 3 nghìn ha, độ che phủ rừng được duy trì với 79%. Năm 2018, tổng diện tích đất lâm nghiệp đủ điều kiện để đưa vào trồng rừng trên địa bàn huyện Lâm Bình là hơn 650 ha, trong đó có trên 320 ha đăng ký trồng rừng bằng giống cây keo lai mô và cây keo lai hạt chất lượng cao. Ban quản lý rừng phòng hộ đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã vận động nhân dân chuẩn bị cây giống, quỹ đất hiện có – cùng với đó tổ chức các buổi tập huấn khoa học kỹ thuật trồng rừng cho người dân. Đến thời điểm này toàn huyện đã trồng được 719,0 ha, đạt 102,8% KH, trong đó: Trồng rừng tập trung dân tự bỏ vốn đầu tư là 593,5 ha; trồng rừng bằng Keo lai hạt nhập ngoại chất lượng cao (trồng rừng hỗ trợ theo Nghị quyết 03) là 65,5 ha; trồng cây phân tán (quy ra diện tích) là 60 ha; Tổng sản lượng khai thác lâm sản rừng trồng là trên 13.400 m3 đạt trên 65% kế hoạch sản lượng.

Nhân dân diễn tập PCCC - BVR  tại xã Khuôn Hà

Bên cạnh công tác trồng rừng mới, Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Đã có 76/76 thôn với gần 6 nghìn lượt người nghe và ký cam kết bảo vệ rừng giữa hộ gia đình với trưởng thôn được trên 3.500 hộ. Kiện toàn 8/8 xã Ban Chỉ huy về PCCCR, tổ cơ động phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã 08 ban, tổ, đội bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại chỗ của các thôn, bản 76 tổ, đội. Tổ chức thành công cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng xã Khuôn Hà, đạt khá.

                                          Các đ/c lãnh đạo Huyện ủy, HĐND - UBND huyện thăm động viên                                            cán bộ chiến sỹ bảo vệ rừng trên khu vực lòng hồ Thủy điện

Tổng số vụ vi phạm phát hiện trong 6 tháng đầu năm là 21 vụ, giảm so với cùng kỳ năm 2017 là 21 vụ. Theo đó đã xử lý hành chính là 21 vụ, với tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước là trên 55 triệu đồng. Để công tác trồng rừng và bảo vệ rừng được bền vững, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn xây dựng các kế hoạch và thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới người dân về chế độ, chính sách và quản lý bảo vệ, phát triển rừng, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục