Hội Nông dân huyện Lâm Bình xây dựng mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình

Thực hiện cuộc vận động Nông dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã tích cực triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình bằng chế phẩm sinh học MEN-PADCO, góp phần bảo vệ và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn huyện.


Hội Nông dân huyện Lâm Bình xây dựng mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình

Bà Ma Thị Nhi, thôn Noong Phường, xã Minh Quang chia sẻ: Được cán bộ Hội Nông dân huyện hướng dẫn cách xử lý và phân loại rác hữu cơ từ môi trường như rơm rạ, cây hoa màu, lạc, ngô…, để ủ chế phẩm sinh học MEN-PADCO thành phân bón hữu cơ đã đem lại lợi ích cho môi trường và tận dụng được nguồn phân bón cho cây trồng, góp phần giảm chi phí trong sản xuất, từ đó tạo ra sản phẩm đảm bảo sạch và an toàn.


Hội Nông dân huyện Lâm Bình hướng dẫn người dân xử lý rác thải bằng chế phẩm sinh học MEN-PADCO, tại hộ gia đình

Mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình được triển khai nhằm khuyến khích các hộ nông dân xử lý rác thải sinh hoạt và các loại phụ phẩm trong quá trình canh tác, trước khi tập trung rác về nơi quy định, xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm sinh  học MEN-PADCO, sẽ tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải, hạn chế quá tải các bãi rác tập trung và giảm thiểu lượng rác thải phải xử lý bằng biện pháp chôn lấp, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, trách nhiệm của hội viên nông dân và nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về những kiến thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn cách thu gom; phân loại rác thải tại hộ gia đình; xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh và hướng dẫn cách pha chế chế phẩm sinh học MEN-PADCO và ủ rác thải hữu cơ để tạo ra phân bón chất lượng cho các loại cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí nông thôn mới của địa phương.


Hội Nông dân huyện Lâm Bình hướng dẫn người dân xử lý bằng chế phẩm sinh  học MEN-PADCO tại ruộng

Để mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình đạt hiệu quả, trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Lâm Bình tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp hội và người dân trong việc thu gom, phân loại rác thải và xử lý chế phẩm sinh học MEN-PADCO để phục vụ trồng trọt, góp phần giảm thiểu rác thải gây ô nhiễm môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, tạo ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ bền vững trên địa bàn./..

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục