Huyện Lâm Bình thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Anh Nông Văn Thụy ở thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình phát triển cây trồng từ hệ thống nhà màng nông nghiệp công nghệ cao. Vụ thứ 2 này anh đưa cây dưa lưới vào trồng với trên 1.350 bầu. Được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách (NHCS) xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm, giúp anh có thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để phát triển kinh tế. Nguồn vốn ưu đãi tín dụng chính sách thực sự rất thiết thực đối với anh và gia đình. Mô hình trồng dưa lưới của anh Thụy đã tạo điều kiện cho 2 lao động chính và 10 lao động thời vụ ở địa phương. 

Người dân huyện Lâm Bình phát triển kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn chính sách.

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40 và kết luận 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay từ ngân sách của huyện chuyển sang cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình đang thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách, tăng 6 chương trình so với trước khi có Chỉ thị 40 với tổng dư nợ vay vốn tín dụng ưu đãi đạt gần 459 tỷ đồng, tăng trên 304 tỷ 500 triệu đồng so với năm 2014, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng trên 5 tỷ đồng. Trong 10 năm qua có trên 21 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 8.500 lượt hộ thoát nghèo, 4/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo chính quyền các cấp quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhận thức được rằng chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình đón nhận. Tạo niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đã góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục