Huyện uỷ Lâm Bình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư Huyện uỷ và các đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ

Sáng ngày 27/ 11 Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư Huyện uỷ và các đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ. Dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Lãnh đạo huyện có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện.
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã quán triệt Quy định số 96 ngày 02/02/ 2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Báo cáo việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư Huyện uỷ và các đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ.

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy. Kết quả đối với đồng chí Bí thư Huyện ủy Lâm Bình số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ 100%; đối với hai đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ 75,8%; số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 24,2%. 

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, giúp các đồng chí được lấy phiếu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm trong công tác; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo Đảng.

Cũng tại hội nghị, Huyện uỷ Lâm Bình đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Khổng Văn Vinh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lâm Bình và đồng chí Hoàng Văn Tài, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình./.  

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục