Hội nghị cho ý kiến vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 - 2030

Sáng ngày 23/ 11 UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị cho ý kiến vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 - 2030. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện; Lãnh đạo HĐND, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình do tỉnh phẩn bổ đến năm 2030 đất nông nghiệp của huyện trên 84,3 nghìn ha, giảm 767 ha so với năm 2021,  đất phi nông nghiệp trên 7,3 nghìn ha tăng 780 ha so với năm 2021, đất chưa sử dụng còn 22,68 ha, giảm 16,25 ha so với năm 2021 và thấp hơn 0,55 ha so với chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030. Qua khảo sát thực địa xác đinh danh mục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các xã, thị trấn bao gồm 532 danh mục công trình, trong đó có 169 danh mục bổ sung. Khi các danh mục này hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch đất nông nghiệp ngày một giảm đi do quỹ đất dành cho quá trình phát triển đô thị, nông thôn đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; những nội dung điều chỉnh được các đại biểu đề xuất, đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung thêm như; đất sử dụng của công an xã, đất quân sự xã, đất sản xuất vùng chuyên canh cây trồng phục vụ phát triển du lịch; đất giao thông...

Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 – 2030
Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu 

Phát biểu kết luận đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo hợp lý  phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên cho phát triển du lịch, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng đặc biệt thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia. Đồng thời, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, phát huy tối đa tiềm năng nguồn lực của đất đai, đáp ứng nhu cầu xây dựng đất sản xuất, phát triển công nghiệp, dịch vụ, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 

Kim Thoa - Công Đai

Tin cùng chuyên mục