HĐND huyện Lâm Bình khoá III tổ chức kỳ họp chuyên đề

Chiều này 2/12 HĐND huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.
Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện, UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các vị đại biểu HĐND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dụ kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Văn Hiền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện do chuyển công tác ra khỏi địa bàn.

Tại kỳ hop, các đại biểu đã thảo luận, thông nhất thông qua 04 dự thảo Nghị quyết đó là, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện quản lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lâm Bình; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện quản lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp 

Đây là các nghị quyết rất quan trọng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, HĐND huyện đã đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết để đảm bảo tiến độ và đạt kết quả quả cao./.

Kim Thoa - Công Đai

Tin cùng chuyên mục