HĐND huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu

Chiều ngày 21/11, Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Quang cảnh kỳ họp HĐND huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa III bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy 14 người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu đều đạt số phiếu tín nhiệm cao với tỷ lệ cao, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với các chức danh của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả trong công việc từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

Đại biểu dự kỳ họp

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là một trong những hình thức giám sát của Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tiếp theo.

Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa III bầu

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hết năm 2023, để tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục nỗ lực tập trung bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ trương của Huyện ủy và tình hình thực tế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện, trọng tâm là tập trung cao độ, nỗ lực tối đa nhằm triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư các dự án, công trình trọng điểm; thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  Đồng thời, đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện. Từng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiép tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; phối hợp, chia sẻ, thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của mình, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra. 

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục