Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Bản Thàng, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình

Sáng 18/11, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tại khu dân cư Bản Thàng, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Về phía lãnh đạo huyện Lâm Bình có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân huyện; Ma Phúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Phúc Yên.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bản Thàng.

Khu dân cư thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên có 129 hộ, hơn 570 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Tày, Dao cùng sinh sống. Thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu với bà con nhân dân thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban Công tác mặt trận phối hợp với các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các quy trình khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc như: tiếng nói, các làn điệu hát Cọi, hát Then, Páo Dung. Năm 2023 khu dân cư thôn được cấp xã chọn làm điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hiện nay, khu dân cư thôn Bản Thàng đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Bản Thàng.

Phát biểu chung vui với nhân dân thôn Bản Thàng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, giúp dân tộc ta giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng chí đã thông báo nhanh tới nhân dân một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà Khu dân cư thôn Bản Thàng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn Bản Thàng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp cán bộ, nhân dân trong thôn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mỗi một gia đình, người dân luôn nỗ lực hết mình trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà học sinh tiểu học thôn Bản Thàng.

Đặc biệt, xã Phúc Yên có khu vực lòng hồ, diện tích rừng phòng hộ lớn, cần tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững; phát huy tiềm năng, lợi thế, chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; chăm lo thật tốt việc học hành cho con em; chăm lo giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Bình và xã Phúc Yên thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để thôn Bản Thàng phát triển toàn diện về mọi mặt; cổ vũ, động viên nhân dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. 

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho học sinh tiểu học thôn Bản Thàng.

Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng quà cho khu dân cư thôn Bản Thàng.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao 32 xuất quà cho các cháu học sinh Tiểu học của thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên. Hòa chung không khí vui tươi phấn khởi của Ngày hội, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân huyện đã trao quà của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cho bà con dân cư thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục