Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 tại huyện Lâm Bình

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 tại huyện Lâm Bình. Dự buổi làm việc cố đồng chí Lê Thế Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cuả huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Đoàn kiểm tra Ban Dân tộc tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình.

Theo báo cáo của UBND huyện Lâm Bình, việc triển khai, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 đã được huyện triển khai thực hiện theo các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát danh mục cần đầu tư giai đoạn 2021-2025. Dự kiến số dự án đầu tư theo Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Trong đó, Kết quả phân bổ nguồn ngân sách thực hiện Chương trình năm 2023 là 118.243,684,0 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 58.642,0 triệu đồng. Vốn sự nghiệp: 59.601,183,0 triệu đồng. Năm 2024: 96.900,0 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 58.886,0 triệu đồng. Vốn sự nghiệp: 38.014,0 triệu đồng. Kế hoạch vốn được giao thực hiện (2022, 2023) Tổng vốn giao: 180.504,684,0 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 98.268,500 triệu đồng đã giải ngân được 69.073,108 triệu đồng; đạt 70% kế hoạch. Vốn sự nghiệp tổng số nguồn vốn là 82.236,185 triệu đồng, giải ngân được 32.405,234 triệu đồng, đạt 39%. Vôn tín dụng đã thực hiện có 264 hộ có nhu cầu vay vốn hỗ trợ mua đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, với số tiền 14. 004,0 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện tạo sự đồng thuận của người dân, được nhân dân tham gia ủng hộ. Các đối tượng, nội dung, chương trình kế hoạch được công khai từ cơ sở đảm bảo nhân dân nắm được đầy đủ các chế độ, chính sách, quyền lợi, trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm... từng bước tạo việc làm, ổn định đời sống nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn vướng mắc, tại buổi làm việc đã được các thành viên của đoàn thảo luận làm rõ.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra, đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Trưởng đoàn công tác đề nghị UBND huyện Lâm Bình, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án, tiểu dự án Chương trình, đồng thời định hướng một số nội dung để huyện tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, đề nghị UBND các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp các phòng chuyên môn của huyện thông tin kịp thời cho Ban Dân tộc và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề phát sinh thực tiễn để cùng nhau xem xét tháo gỡ, giải quyết./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục