Lâm Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17

Chiều ngày 16/4, Huyện uỷ Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 (Mở rộng). Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Lãnh đạo huyện Lâm Bình có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thu Hường, Phó Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn cùng về dự Hội nghị.

Trong quý I năm 2024, Huyện ủy Lâm Bình đã chủ động, linh hoạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đề ra. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng; khách du lịch đến huyện đạt trên 47.300 lượt khách, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt 61,5 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội đạt 559,2 tỷ đồng tăng 9,5%. Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 41,5%. Các phong trào văn hoá, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, phong phú, sâu rộng trong quần chúng Nhân dân; Quốc phòng được củng cố, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của Hội nghị. Trong đó, tập trung vào nội dung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch. Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; công tác dân vận, kiểm tra giám sát. Công tác kết nạp đảng viên mới, chuẩn bị Đại hội MTTQ, Hội LHTN Việt Nam huyện…

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Lâm Bình chủ trì hội nghị

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, huyện Lâm Bình cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia. Khởi công xây dựng các công trình đã được phê duyệt. Quan tâm phát triển nông nghiệp hàng hoá theo chuỗi liên kết; xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động phát triển du lịch gắn với giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho 1 tập thể chi bộ và 14 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019 - 2023). Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình tặng Giấy khen định kỳ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 cho Đảng bộ xã Thượng Lâm và Chi bộ Toà án nhân dân huyện.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình tặng Giấy khen định kỳ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 cho Đảng bộ xã Thượng Lâm và Chi bộ Toà án nhân dân huyện.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo huyện Lâm Bình đã quán triệt nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự ngày 13/3/2024 và các văn bản quan trọng của Trung ương, của Tỉnh uỷ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17 đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra. Với quyết tâm hoàn thành và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra, phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nguyễn Thành Trung đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục bám sát Chương trình công tác năm 2024, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện 02 khâu đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm có tính chi phối, quyết định, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết và tạo tiền đề phát triển cho nhiệm kỳ kế tiếp. Tiếp tục lãnh đạo phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học và chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đẩy mạnh chương trình lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lâm Bình giai đoạn 2019 - 2024. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu và từ cơ sở. Tăng cường đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân. Thực hiện tốt các đề án, chỉ thị về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi uỷ, sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2024 - 2025. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình lần thứ III năm 2024. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phục vụ Nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định đời sống của Nhân dân.

Đối với các văn bản quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở và các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp cận tinh thần, nội dung chỉ đạo của Trung ương; nghiên cứu kỹ nội dung các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn để vận dụng, cụ thể hóa vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp, sát với điều kiện thực tế, có tính khả thi cao.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục