Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục