Thổ Bình chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục

Hiện nay, trên địa bàn xã Thổ Bình có 3 trường học gồm: Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường THCS, đến nay cả 3 nhà trường đều đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Có được thành tích ấy, là sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền xã Thổ Bình luôn coi trọng công tác giáo dục là quốc sách hàng đầu nên những năm qua, Đảng bộ xã đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, mở rộng quy mô trường lớp. Cơ sở vật chất các nhà trường luôn đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Có đủ hệ thống phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng và các công trình phụ trợ, sân chơi bãi tập để phục vụ tốt nhu cầu học tập của học sinh. Hệ thống các trang thiết bị, đồ dùng dạy học của các nhà trường đảm bảo phục vụ tốt việc giảng dạy của giáo viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên các nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, xã cũng nhận được sự quan tâm của UBND huyện đầu tư nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên các trường học. Năm 2018 xã được UBND huyện đầu tư xây dựng Trường Mâm non mới với tổng kinh phí đầu tư trên 12 tỷ đồng, đến năm học 2019 – 2020 cô và trò Trường Mâm non Thổ Bình đã được chuyển đến ngôi trường mới học tập. Với quy mô khuôn viên trường, lớp rộng rãi, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và vui chơi cho trẻ nên chất lượng giáo dục đã được nâng lên rõ rệt, học sinh yêu trường và chăm đến lớp hơn.

Lớp học mầm non của trẻ 5 tuổi, Trường Mầm non Thổ Bình

Thực hiện chủ trương của ngành giáo dục về đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học. Trong những năm qua, Ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn xã đã chú trọng đổi mới công tác quản lý, đồng thời áp dụng các giải pháp tăng cường bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chuẩn hoá về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán làm nòng cốt cho việc đổi mới phương pháp dạy học; giám sát việc kiểm tra đánh giá chất lượng dạy của các giáo viên, kết quả học tập của học sinh; chỉ đạo sát sao cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến lớp đạt 27% đạt 100% so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Khuôn viên các trường học luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp, duy trì và giữ vững trường chuẩn Quốc gia của cả 3 cấp học.

Khuôn viên Trường Mầm non Thổ Bình

Để tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đảng bộ xã đã chỉ đạo các nhà trường học tiếp tục chú trọng thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong công tác, nâng cao số lượng giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, thực hiện tốt các giải pháp cụ thể trong đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học, phối hợp với Hội phụ huynh học sinh nhà trường để tham gia quản lý, giáo dục con em cũng như việc sử dụng, huy động các nguồn lực để phục vụ các hoạt động của nhà trường.

Khuôn viên Trường THCS Thổ Bình

Với mục tiêu phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, thời gian tới, sự nghiệp phát triển giáo dục tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ- chính quyền xã Thổ Bình chú trọng và nâng cao.

Hà Khánh - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục