Xuân Lập đảm quân số tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 của huyện Lâm Bình cũng đang được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã triển khai chặt chẽ, phấn đấu tuyển chọn đạt 100% chỉ tiêu giao.

Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám tuyển tại sã Xuân Lấp

Năm 2021, xã Xuân Lập được giao chỉ tiêu tuyển chọn 09 công dân nhập ngũ, trong đó thực hiện nghĩa vụ Quân sự là 6 công dân, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân là 03 công dân. Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, xã Xuân Lập đã kiện toàn Hội đồng NVQS xã và xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám tuyển NVQS năm 2021. Ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Do làm tốt công tác chuẩn bị từ khâu nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến việc lập danh sách rà soát nên khi tổ chức phát lệnh gọi sơ tuyển và khám tuyển công dân nhân được giấy mời đến sơ tuyển và khám tuyên đảm bảo đạt 100%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đã số thanh niên đi khám tuyển đều có ý thức chấp hành tốt.

Công dân tham gia khám tuyển chấp hành nghiêm túc các bước khám tuyển theo quy định

Trong đợt khám tuyển này, xã Xuân Lập phát lệnh gọi 27 công dân đã vượt qua vong sơ tuyển để tuyển chọn lấy 9 công dân có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Qua các bước khám tuyển, Hội đồng khám tuyển đã lựa chọn được 19 công dân đủ điều kiện để làm hồ sơ nhập ngũ. Trong đó, đạt sức khỏe loại II là 11 công dân, loại III là 8 công dân. Những công dân đủ điều kiện đã được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã hướng dẫn làm hồ sơ theo trình tự quy định. Trong thời gian tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ tăng cường tuyên truyền và quản lý những công dân trung tuyển ở địa phương để chuẩn bị cho các bước tiếp theo là xét nghiệm HIV, ma túy và tiến hành thâm nhập đến gia đình.

Với việc triển khai chặt chẽ các bước tuyển quân của HĐNVQS các cấp, tin rằng xã Xuân Lập sẽ tuyển chọn được những thanh niên có đầy đủ sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng huyện nhà hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2021. 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục