Xuân Lập chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Xuân Lập là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Bình, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80%. Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, xã Xuân Lập đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ngày càng nâng lên.

Năm 2018, sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, gia đình anh Giàng Seo Cuội ở thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập đã tu sửa lại chuồng trại chăn nuôi và mua được 1 con trâu cái sinh sản về nuôi. Sau nhiều năm tập trung chăm sóc tốt, đến nay con trâu cái đã sinh sản được 3 con và đã giúp gia đình làm được nền nhà, nhà vệ sinh đạt chuẩn từ việc bán trâu. Cùng với được hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế, các con của anh hiện đang theo học tại Trường PTDT bán trú TH & THCS Xuân Lập cũng được hưởng đầy đủ các chế độ trợ cấp từ chính sách của Nhà nước.

Anh Giàng Seo Cuội thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập đã phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội 

Xuân Lập là một trong những xã nghèo của huyện Lâm Bình với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn rất nhiều khó khăn, hiện xã có 505 hộ gia đình, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 80%. Để đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng cao, địa phương này đang tập trung triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hiện nay, xã đang tập trung thực hiện Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 -2025; triển khai Chương trình cho vay vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, rà soát các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thế mạnh ở địa phương…Bằng việc thực hiện các Chương trình ưu đãi của Đảng, Nhà nước và bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đến nay đời sống vật chất và tình thần của các hộ gia đình trên địa bàn xã Xuân Lập đã từng bước ổn định và nâng cao.

 

Xuân Lập tập trung giúp đỡ các hộ gia đình nghèo làm nhà ở ổn định đời sống

Cùng với tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xã Xuân Lập sẽ tập trung huy động các nguồn lực, khuyến khích đồng bào khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục