Hội Nông dân huyện Lâm Bình phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện Lâm Bình đã phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền để tháo gỡ khó khăn, tập hợp, vận động các tầng lớp nông dân lao động, sản xuất, học nghề; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.

Nông dân Lâm Bình chủ động đưa cơ giới hoá vào sản xuất

Hội Nông dân huyện Lâm Bình hiện có trên 9.000 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại 100 chi hội thôn, bản. Để giúp hội viên, nông dân phát triển kinh tế xã hội, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề… từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của cán bộ, hội viên nông dân trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương và xu hướng sản xuất hàng hóa. Cùng với đó, Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được quan tâm, chú trọng ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn.  Từ đầu năm 2022 đến nay, tổ chức Hội đã phối hợp tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, tập huấn hộ, sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và các tổ Hội Nghề nghiêp, hộ sản xuất kinh doanh với trên 50 người tham dự. Lập hồ sơ luân chuyển bò Chương trình 530 được 57/64 con theo kế hoạch. Đến nay, tổ chức Hội nhận uỷ thác cho 1.906 hộ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, với tổng dự trợ trên 93 tỷ đồng; 1.937 hộ vay gần 135 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Toàn huyện có 14 tổ hội nghề nghiệp đã được thành lập, mỗi tổ có từ 8 đến 10 thành viên tham gia, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vự chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản và đang hoạt động có hiệu quả theo chuỗi liên kết giá trị.

Hội viên nông dân đã chủ động bố trí khung thời vụ để nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp

Bên cạnh giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền,vận động nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới; vai trò chủ thể của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả như: thông qua hội nghị, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, qua hệ thống loa truyền thanh địa phương… qua đó, đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, tạo sự đồng thuận của hội viên trong quá trình tổ chức thực hiện. Hiện nay, trong tổ chức Hội có 100 mô hình tự quản về vệ sinh môi trường tại 100 cơ sở chi hội gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp trên 12.000 ngày công lao động, sửa chữa các công trình thuỷ lợi đập đầu mối, nạo vét tu sửa trên 30 km kênh mương với khối lượng đào đắp trên 4.200 m­3 đảm bảo nước tưới, tiêu cho sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa năm 2022. Vận động hội viên tham gia trên 5.900  ngày công lao động giúp các hộ nghèo làm nhà xóa nhà tạm.

Hội viên nông dân được hỗ trợ vay bò trả bê để phát triển kinh tế

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục