Xã Khuôn Hà huy trì các mô hình tự quản thực hiện Phong trào“ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Sau một thời gian thực hiện Phong trào “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các tổ tự quản của xã Khuôn Hà đã phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ môi trường, xử lý và chống rác thải nhựa tại hộ gia đình và khu dân cư. Qua đó, đã góp phần duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày mùng 10 và ngày 25 hằng tháng là bà con ở khu dân cư thôn Hợp Thành, xã Khuôn Hà lại tổ chức phát quang bụi rậm, quét dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, phân loại và xử lý rác thải để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Đây là việc làm đã được bà con trong thôn đồng tình, hưởng ứng, đoàn kết cùng nhau thực hiện từ gần một năm nay. Có được kết quả như vậy, là do Tổ tự quản ở khu dân cư đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân cùng chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa để bảo vệ môi trường nông thôn.

          Xã Khuôn Hà hiện có 10 thôn bản, sau khi tổ chức thành công Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2020 - 2025. Xã Khuôn Hà đã kêu gọi các khu dân cư và bà con nhân dân có những việc làm cụ thể, thiết thực, thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Theo đó, các khu dân cư của xã Khuôn Hà đã duy trì thường xuyên việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, phân loại rác và đưa đến địa điểm tập kết để xử lý rác theo đúng quy định. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn xã sẽ có trên 95% số hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải, xã Khuôn Hà sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, sản xuất, kinh doanh hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Mỗi gia đình trang bị 2 thùng đựng rác để phân loại rác thải trong sinh hoạt hoặc đào hố chôn chứa rác thải hữu cơ để ủ thành phấn bón, đảm bảo vệ sinh môi trường. Để đạt được mực tiêu này, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên sẽ là người tiên phong, gương mẫu đi trước thực hiện nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho bà con nông dân làm theo. 

Nhân dân xã Khuôn Hà phân loại, thu gom và xử lý rác thải để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người

Việc áp dụng các mô hình Tổ tự quản về bảo vệ môi trường, xử lý chống rác thải nhựa ở xã Khuôn Hà đã và đang mang lại hiệu quả, môi trường được cải thiện, đường làng, ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ, trong lành, cống rãnh được khai thông, rác thải được thu gom. Đặc biệt ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao. Việc làm này, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe con người mà còn thúc đẩy du lịch của địa phương ngày một phát triển.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục