Lăng Can làm tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Xác định hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là cơ sở để chủ động về nguồn lực đầu tư cho phát triển của địa phương, do vậy cấp ủy, chính quyền xã Lăng Can đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện vượt mức dự toán thu ngân sách được giao hằng năm.

Để làm tốt công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, Cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế triển khai thực hiện các giải pháp thu có hiệu quả ngay từ đầu năm. Tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nộp thuế. Bằng những nỗ lực của các cơ quan chuyên môn cùng sự chấp hành tốt của người nộp thuế nên các nguồn thu hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, năm 2017 đạt 616 triệu đồng; năm 2018 thu đạt trên 731 triệu đồng; năm 2019 thu đạt 748 triệu đồng. Dự toán giao năm 2020 xã Lăng Can thu 733 triệu, tính đến hết tháng 8 năm 2020, xã đã thu được 706 triệu đồng, đạt 96,3% so với dự toán. Đây cũng là xã dẫn đầu của huyện trong công tác thu ngân sách nhà nước.  Để tiếp tục làm tốt công tác thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2020, và những năm tiếp theo, cấp ủy, chính quyền xã Lăng Can xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế Na Hang - Lâm Bình và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai các giải pháp thu hiệu quả nhất.

Khu vực trung tâm xã Lăng Can

Có thể thấy công tác thu ngân sách hằng năm của xã Lăng Can đã có sự tăng dần theo từng năm, điều này cho thấy kinh tế, xã hội của xã đang có sự phát triển khá nhanh, người dân chấp hành rất tốt nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục