Lâm Bình nhiều cách làm sáng tạo giúp người dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Lâm Bình là một trong những huyện còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của Cấp ủy, chính quyền và nhận dân các dân tộc trong huyện công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả quan trong, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 60,79% (năm 2015) xuống còn 36,03% (cuối năm 2019), thu nhập bình quân đầu đạt 30,1 triệu đồng/người/năm. Để đạt được kết quả trên, Lâm Bình triển khai kịp thời với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

Ông Chẩu Văn Vọ, thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm chia sẻ: Nhận thấy lợi thế của gia đình phù hợp với phát triển chăn nuôi gà, từ những con giống tự có của gia đình ông Chẩu Văn Vọ đã xây dựng được quy mô chăn nuôi từ 2.500 con đến 3.000 con gà thịt/ lứa. Kết hợp với trồng rừng, đào ao nuôi cá, trồng trên 1.000 khóm lá dong, 500 gốc cây rau bò khai, gần 200 gốc chuối tiêu. Tính riêng trong năm 2019, doanh thu của gia đình ông đạt trên 300 triệu đồng. 

Để nâng cao thu nhập cho người dân huyện Lâm Bình còn thực hiện tốt các mô hình, dự án phát triển kinh tế, hình thành một số vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa như: Duy trì đàn trâu trên 7.600 con, đàn bò gần 2.000 con, đàn dê trên 4.600 con, trên 480 ha cây lạc, phát triển trên 10 ha rau bò khai và trồng thử nghiệm hơn 7 ha cây dược liệu. Tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 17.000 tấn. Huyện đã xây dựng 11 sản phẩm OCOP giai đoạn 2019 – 2020; trong đó có 3 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm ocop tỉnh Tuyên Quang đánh giá đạt tiêu chuẩn 3 sao gồm: Homestay Nặm Đíp, Homestay Khuôn Hà, Chè san Khau Mút Thổ Bình. Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm được thực hiện tốt, từ năm 2015 – 2020 đã giải quyết việc làm cho trên 6.300 lao động địa phương. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 60,79% (năm 2015) xuống còn 36,03% (cuối năm 2019), thu nhập bình quân đầu đạt 30,1 triệu đồng/người/năm. 

Người dân xã Khuôn Hà tích cực nhân rộng diện tích rau bò khai 

Để góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gian đoạn 2020 - 2025, Lâm Bình đặt mục tiêu Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025). Huyện có thêm ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu có ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 4 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt huyện nông thôn  mới giai đoạn tiếp theo. Tỷ lệ đô thị hóa trên 22,7%...Để làm được điều đó, Lâm Bình tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức, đoàn thể đối với công tác giảm nghèo; chỉ đạo các cấp, các tổ chức chính trị xã hội phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án, tập trung giảm nghèo bền vững./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục