UBND huyện Lâm Bình họp đánh giá tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều ngày 28/11, UBND huyện Lâm Bình đã họp đánh giá tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2023, huyện Lâm Bình được giao tổng vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm vốn chuyển tiếp của năm 2022 sang năm 2023 là trên 352 tỷ 945 triệu đồng. Theo báo cáo kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, tính đến ngày 28 tháng 11, huyện Lâm Bình đã giải ngân vốn đầu tư phát triển là hơn 102 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch; vốn sự nghiệp trên 52 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch. Để thực hiện giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, từ đầu năm 2023, huyện Lâm Bình đã phân bổ, bố trí vốn, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, trình tự thủ tục đầu tư đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn quy định hiện hành.

Lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX huyện báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do đơn vị phụ trách thực hiện

Tại cuộc họp, các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đã báo cáo kết quả triển khai các chương trình và nêu ra những hạn chế, vướng mắc, khó khăn liên quan đến tổ chức thực hiện. Đồng thời cũng đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Trung phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Đốn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán vốn ngay khi có khối lượng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng tình, hưởng ứng hiến đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công xây dựng công trình đảm bảo theo đúng tiến độ. Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND huyện để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu thực hiện giải ngân các chương trình, dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thuý Phượng - Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục