Lâm Bình nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Huyện Lâm Bình hiện có 25 sản phẩm OCOP được công nhận cấp tỉnh, trong đó 4 sản phẩm chất lượng 4 sao, 21 sản phẩm chất lượng 3 sao. Năm 2023, huyện tiếp tục có 06 sản phẩm mới tham gia đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên. Hiện nay, các địa phương có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng đang tập trung hoàn thiện thủ tục hồ sơ, quảng bá, giới thiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thịt chua lợn đen Phúc Yên là một trong 6 sản phẩm của huyện Lâm Bình sẽ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP vào cuối năm 2023. Để đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, ngoài việc thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng, xã Phúc Yên còn quan tâm tuyên truyền, vận động và dành những nguồn lực ưu đãi hỗ trợ các hộ gia đình trong nhóm sở thích duy trì, nhân rộng việc chăn nuôi lợn đen địa phương, góp phần đảm bảo có đủ nguồn cung cấp để chế biến thịt chua.

Xã Phúc Yên phấn đấu đưa sản phẩm thịt chua lợn đen thành sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn 3 sao trong năm 2023

Năm 2023, cùng với 6 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng mới, huyện Lâm Bình còn có thêm 11 sản phẩm đã đánh giá, phân hạng đợt 2 năm 2020 cũng sẽ tham gia đánh giá, phân hạng lại. Để nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, huyện Lâm Bình đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn các chủ thể sản phẩm OCOP lập phương án và tổ chức phát triển sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt hiệu quả; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, cải tiến nhãn mác, mẫu mã, bao bì. Hỗ trợ kinh phí xây dựng gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP tại các hội chợ, hội nghị, nhằm giới thiệu sản phẩm rộng rãi đến người tiêu dùng.

Lâm Bình tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 

Là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, hỗ trợ các tập thể, cá nhân giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương và sản phẩn đạt tiêu chuẩn OCOP đến tay người tiêu dùng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Qua đó, không chỉ khẳng định được lợi thế các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, mà còn góp phần thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục