Hội nông dân xã Khuôn Hà thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân

Những năm qua, nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, Hội Nông dân xã Khuôn Hà, huyên Lâm Bình, đã phát huy vai trò đầu tàu để đưa nông nghiệp, nông dân và nông thôn của xã ngày một phát triển, tạo nên diện mạo mới cho quê hương vùng cao.

Hội nông dân xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, hiện có 673 hội viên tham gia sinh hoạt ở 12 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Khuôn Hà, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ xã cùng sự tạo điều kiện của cấp ủy, chi bộ và các đoàn thể, Hội nông dân xã Khuôn Hà, đã đạt được những kết qủa quan trong góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong những năm qua, Hội nông dân xã đã tổ chức mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất chăn nuôi, xây dựng các mô hình như đưa các giống lúa lai, ngô lai và cây rau màu vào sản xuất thâm canh tăng vụ. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dựng các giống cây trồng mới cho năng xuất cao, chất lượng tốt, sản lượng lương thực hàng năm đều tăng.  Năm 2012 hội có 114 hộ hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi đến năm 2018 tăng lên 244 hộ, trong đó hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh là 11 hộ, cấp huyện 24 hộ, cấp cơ sở 209 hộ.

Mô hình chăn nuôi lợn, kết hợp mở dịch vụ của hôi viên Nguyễn Văn Đại, Chi hội thôn Nà Muông, xã Khuông Hà, huyện Lâm Bình, cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm

Hội nông dân xã đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tín chấp cho hôi viên nông dân vay các nguồn vốn ưu đãi để kinh doanh, sản xuất phát triển kinh tế. Hiện nay tổng dư nợ từ Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng nông nghiệp huyện trên 16,8 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay. Thực hiện cho vay từ quỹ hỗ trợ nông dân trong nhiệm kỳ đã thực hiện 3 dự án tạo điều kiện cho 40 hộ hội viên tham gia. Thực hiện quyết định số 30/2012 của UBND tỉnh về cho hội viên nông dân vay vốn để phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn kết hợp xây hầm bể Biogas bằng vật liệu Composites, kết quả từ năm 2012 đến năm 2017 đã lắp đặt được 74 bể. Trong công tác xây dựng tổ chức hội, trong nhiệm kỳ 2012 - 2018 đã kết nạp được 140 hội viên mới vào tổ chức hội. Xây dựng quỹ hội được trên 300 triệu đồng, bình quân mối chi hội có quỹ hội đạt trên 5 triệu đồng. Hội đã thường xuyên tổ chức vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ những hộ hội viên nghèo sửa nhà, làm nhà bằng ngày công lao động…Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện khâu đột phá là làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và xây dựng nhà văn hóa thôn bản… Hội nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến các chi hội và thực hiện với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Kết quả đã vận động hội viên và nhân dân tham gia đóng góp trên 50 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm mới được gần 21 km đường giao thông, xây dựng và sửa chứa trên 22 km kênh mương, tham gia xây dựng mới 12 nhà văn hóa thôn bản.

Hội viên nông dân xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tham gia xây dựng nhà văn hóa thôn bản

Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các chi hội đã phối hợp với các đoàn thể thôn bản vân động 100% hội viên ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Hàng năm có trên 95% hộ hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nông dân xã Khuôn Hà còn một số hạn chế, yếu kém như: Một số bộ phận hội viên còn có tư tưởng bảo thủ, sản xuất tự túc, tự cấp, còn trông chờ vào cộng đồng, Nhà nước, ý trí đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vươn lên làm giàu của hội viên nông dân chưa mạnh, chưa thành phong trào, một số cán bộ chi hội còn chậm đổi mới về phương thức hoạt động, nội dung tuyên truyền chưa sâu, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Nội dung sinh hoạt chi hội chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, chưa nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân, thiếu chủ động trong việc tham mưu đề xuất với chi bộ thôn, việc thu nộp hội phí, xây dựng quỹ hội hàng năm còn thấp. Để tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tại đại hội đại biểu Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội nông dân xã Khuôn Hà, đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: phấn đấu 100% cán bộ hội viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của hội cấp trên, các chủ chương chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò của các chi hội nông dân với Pháp luật. Phấn đấu trên 85% chi hội đạt chi hội trong sạch vững mạnh không có chi hội trung bình. Phấn đấu mỗi chi hội có quỹ hội từ 5,5 triệu đồng trở lên; trên 85% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phấn đấu có trên 90% hộ hội viên có nhu cầu vay vốn được vay vốn từ các ngân hàng và quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế. Phấn đấu hàng năm giúp đỡ 20% hộ hội viên giảm nghèo bền vừng. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, phấn đấu đến năm 2023 có 40% hộ hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi…

Với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương, tin rằng trong thời gian tới Hội nông dân xã Khuôn Hà, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần duy trì và giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục