Xã Lăng Can, tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

Cùng với các địa phương trong huyện, sau khi kết thúc việc gieo trồng các loại cây trồng vụ xuân, xã Lăng Can đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã và thôn bản, bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con chăm sóc tất cả các loại cây trồng theo đúng quy trình kỹ thuật. Hiện nay, bà con nông dân xã Lăng Can đang tập trung nhân lực ra đồng bón phân, chăm sóc lúa xuân đợt một, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Vụ lúa xuân 2018, gia đình bà Nguyễn Thị Bích, thôn Nà Khà, xã Lăng Can, gieo cấy trên 2.600 mét vuông diện tích, với giống lúa Thiên ưu 8. Sau khi cấy xong, gia đình bà Bích đã thường xuyên ra thăm đồng ruộng, kiểm tra lượng nước và theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Hiện nay, diện tích lúa của gia đình bà đang phát triển tốt, đẻ nhánh rộ, có  đầy đủ nước tưới cho các chân ruộng của gia đình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên diện tích lúa của gia đình bà, đã xuất hiện rải rác bọ xít đen gây hại, sau khi chăm sóc lúa đợt một xong, bà Bích, đã mua thuốc về phun diệt trừ, hạn chế được bọ xít đen và sâu bệnh hại lây lan ra diện rộng. 

Vụ xuân 2018, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, đã gieo cấy được 275 ha lúa, 17 ha lạc, 74,6 ha ngô, tất cả các loại cây trồng trên đều đã thực hiện đạt và vượt so với kết hoạch, đảm bảo đúng với khung lịch thời vụ. Theo như ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lăng Can cho biết: Để có được kết quả như vậy, là do ngày từ đầu vụ sản xuất, xã Lăng Can đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuất. Chính nhờ vậy mà bà con nông dân xã Lăng Can, đã nâng cao nhận thức chủ động trong việc thu hoạch cây trồng vụ đông, làm đất, gieo mạ, đặc biệt là đã gieo trồng các loại cây trồng vụ xuân theo đúng khung lịch thời vụ, nhằm tạo tiền đề để triển khai các vụ sản xuất khác trong năm. Để đảm bảo đạt được năng suất, sản lượng đã đề ra, ngay sau khi kết thức việc gieo trồng các loại cây vụ xuân, nhất là đối với cây lúa, xã Lăng Can đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã, chủ động phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện phụ trách địa bàn, bám sát đồng ruộng, kịp thời hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc và cách dùng thuốc, phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây trồng. Cùng với đó, chỉ đạo các thôn bản chủ động nguồn nước tưới tiêu, tập trung khơi thông dòng chảy, nạo vét, tu sửa, bảo vệ các tuyến kênh mương nội đồng, điều tiết nước hợp lý, đảm bảo có đủ nước tưới cho toàn bộ diện tích lúa xuân. Với nhiều giải pháp trong việc bảo vệ, chăm sóc cây trồng vụ xuân, qua kiểm tra, theo dõi đến thời điểm này tất cả các loại cây trồng vụ xuân trên địa bàn xã Lăng Can đang phát triển tốt, chưa có sâu bệnh, dịch hại lớn xảy ra.

Bà con nông dân xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, đang tập trung nhân lực ra đồng chăm sóc lúa xuân

Để sản xuất vụ mùa đạt được cả năng suất và sản lượng, làm tiền đề triển khai sản xuất vụ tiếp theo, ngoài việc chăm sóc diện tích lúa xuân, nông dân xã Lăng Can còn tập trung chăm sóc các loại cây màu khác, với mong muốn để tất cả các loại cây trồng vụ xuân sinh trưởng phát triển tốt, phấn đấu giành một mùa vụ thắng lợi.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục