Đến ngày 25/9 toàn huyện đã thu hoạch được trên 400 ha lúa Mùa, đạt gần 30% diện tích

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, vụ Mùa năm 2018 bà con nông dân trên địa bàn toàn huyện đã gieo cấy được trên 1.453 ha lúa, đạt 102% kế hoạch giao. Đến thời điểm này nhiều diện tích lúa đã bước vào giai đoạn thu hoạch, tranh thủ thời tiết khô ráo, những ngày vừa qua nhiều hộ ra đình ở các xã đã huy động nhân lực tập trung ra đồng để thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Mùa, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông. Đến ngày 25/9 toàn huyện đã thu hoạch được trên 400 ha lúa Mùa, đạt gần 30% diện tích

Thổ Bình là một trong những địa phương đi đầu trong công tác thu hoạch diện tích lúa vụ Mùa ở Lâm Bình. Theo thống kê của Trạm Khuyến nông huyện, đến ngày 25/9 toàn xã Thổ Bình đã thu hoạch được 190/224 ha, đạt gần 85% diện tích; tiếp đó là Lăng Can thu hoạch được 100/275 ha, đạt gần 40% diện tích; Bình An thu hoạch được 60/136 ha, đạt 44%; Hồng Quang thu hoạch được 35/154 ha, đạt 28%.

Bà con nông dân một số xã đang tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa Mùa

Để đảm bảo khung lịch thời vụ cho sản xuất vụ Đông năm 2018, ngày 17/9/2018 UBND huyện đã có Kế hoạch số 89 gửi các xã và các ngành chức năng. Theo đó UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động sơ kết đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa, triển khai sản xuất vụ Đông năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, rà soát, đánh giá kỹ từng cánh đồng để quyét định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất vụ Đông cho phù hợp với điều kiện từng địa phương, đảm bảo gieo trồng hết diện tích ttrong kế hoạch theo đúng khung thời vụ, quy trình kỹ thuật và đạt hiệu quả cao. Chuẩn bị đầy đủ vật tư nông, lâm nghiệp như: Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...; tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân sản xuất vụ Đông theo hướng hàng hóa tập trung, đẩy mạnh việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên, đến thời điểm này tại một số xã tiến độ thu hoạch lúa vụ Mua diễn ra rất chậm, làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất vụ Đông. Theo số liệu báo cáo của Trạm Khuyến nông huyện, đến ngày 25/9 xã Phúc Yên mới chỉ thu hoạch được 2,5 ha; Khuôn Hà thu hoạch được 3 ha; Xuân Lập thu hoạch được 10 ha và Thượng Lâm thu hoạch được 12 ha. UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, các xã tập trung tuyên truyền, vận động bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch đối với những diện tích lúa đã chín, tổ chức triển khai làm đất để bắt tay ngay vào sản xuất. Phấn đấu vụ Động năm 2018 toàn huyện sẽ hoàn thành gieo trồng 400 ha ngô, 66 ha khoai lang và gần 70 ha rau đậu các loại. Góp phần hực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện.

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục