Bình An trập trung thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông

Với phương châm tích cực, chủ động trong sản xuất mùa vụ bảo đảm khung lịch thời vụ, từ đó góp phần nâng cao năng suất sản lượng trên một đơn vị diện tích đất canh tác.Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn xã Bình An, đã tập trung phương tiện và nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông năm 2018.

Vụ mùa năm nay lượng mưa khá nhiều đã phần nào ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cây lúa, do xuất hiện  nhiều loại sâu bệnh gây hại. Nhưng với sự chủ động trong việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh của bà con nông dân nên năng xuất lúa bình quân của xã vẫn đạt từ 55 đến 60 tạ/ha. Để đẩy nhanh tiên độ thu hoạch lúa mùa và kịp thời triển khai sản xuất vụ đông bà con trong xã đã tập trung mọi phương tiện máy mọc ra đồng để thu hoạch lúa. Trong công tác chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông xã Bình An đã vận động bà con nông dân thu hoạch đến đâu tiến hành cắt rạ làm đất trồng cây màu vụ đông ngay đến đó. Tính đến thời điểm nay, toàn xã đã thu hoạch được hơn 70 ha trên tổng số 136 ha diện tích lúa vụ mùa.

Bà con nông dân xã Bình An chủ động đưa máy gặt công xuất cao vào thu hoạch lúa

Theo kế hoạch vụ động năm 2018, xã Bình An sẽ gieo trồng trên 100 ha, trong đó cây ngô lấy hat 41 ha, ngô thức ăn gia súc trên 20 ha, khoai lang, rau các loại 30ha. Xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, tạo bầu cây ngô và chăm sóc, bón phân cho các loại cây trồng vụ đông. Đến thời điểm này bà con nông dân đã tiến hành gieo trồng  cây ngô vụ đông được trên 10 ha, chủ yếu là cây ngô lấy hạt.

Cùng với công tác thu hoạch lúa, xã còn đôn đốc các thôn bản chủ động bố trí điều tiết nguồn nước tại các công trình thuỷ lợi đầu mối nhằm giúp bà con nông dân chủ động trong việc làm đất gieo trồng các loại cây màu vụ đông, đảm bảo gieo trồng đạt và vượt diện tích kế hoạch đề ra./. 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục