Hội Cựu chiến binh xã Khuôn Hà với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo

Hưởng ứng phong trào thi đua Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Khuôn Hà không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Từ phong trào, nhiều hội viên cựu chiến binh đã từng bước học hỏi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh để làm giàu chính đáng.

Hội Cựu chiến binh xã Khuôn Hà hiện có 148 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội. Để phong trào giúp nhau phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực, hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, các hội viên tích cực tham gia các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,  nâng cao kiến thức, cập nhật khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Để giải quyết những khó khăn về vốn cho các hội viên, hội đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội với dư nợ hơn 3 tỷ đồng cho hơn 55 hộ hội viên vay phát triển kinh tế. Từ việc được tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăn sóc, phòng trừ dịch bệnh, sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi đã giúp các hộ gia đình hội viên chăn nuôi mang lại hiệu quả. Điển hình có gia đình hội viên Chẩu Văn Bảo, hội viên chi hội thôn Lung May, với mô hình chăn nuôi gia súc và nuôi cá, hiện nay gia đình ông đang nuôi 4 con trâu, 15 con bò, hơn 10 con lợn đen và 4 lồng cá. Từ mô hình này đã giúp gia đình ông có thu nhập trên 150 triệu đồng /năm. Mô hình trồng cây tranh tứ mùa của CCB Chẩu Công Thừa, chi hội thôn Nà Kẹm, cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Ngoài ra còn có nhiều mô hình gia trại chăn nuôi kết hợp trồng rừng, mô hình kinh doanh dịch vụ có mức thu nhập bình quân từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, Hội Cựu chiến binh trong xã còn vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ hội viên nghèo về vốn, khoa học - kỹ thuật, cây con giống, tạo việc làm để  cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Năm 2013, toàn hội có 42 hộ thuộc diện hộ nghèo và 37 hộ cận nghèo, đến đầu năm 2018, số hộ hội viên nghèo giảm xuống  còn 05 hộ và hộ cận nghèo còn 21 hộ.

Mô hình trồng cây tranh tứ mùa của CCB Chẩu Công Thừa, chi hội CCB thôn Nà Kẹm

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào do Hội Cựu chiến binh phát động, đặc biệt là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương. Hội CCB xã Khuôn Hà sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh (khóa IV) về “Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế của địa phương”. Động viên hội viên Cựu chiến binh phát huy tiềm năng, tính năng động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội,chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kinh doanh dịch vụ, thực hiện các biện pháp thâm canh tăng vụ, sử dụng  có hiệu quả diện tích trồng cây lương thực, rau màu, các dự án sản xuất hàng hóa của địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục