Lâm Bình tập trung thu hoạch lúa Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông 2018

Với mục tiêu phấn đấu trồng 785 ha cây vụ Đông, huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông trong khung thời vụ tốt nhất.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo bà con nông dân trên địa bàn huyện Lâm Bình đang tập trung phương tiện máy móc và nhân lực ra đồng thu hoạch lúa Mùa, với phương châm sáng gặt, chiều thu không để lúa qua đêm ở ruộng, tránh tình trạng mưa lũ làm ảnh hưởng chất lượng  lúa. Xác định gieo trồng cây vụ Đông cũng là vụ sản xuất chính trong năm, do vậy cấp ủy, chính quyền các xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân chủ động trong việc thu hoạch vụ Mùa và triển khai sản xuất vụ Động.

Bà con nông dân ở huyện Lâm Bình tâp trung thu hoạch lúa mùa

Vụ mùa năm 2018, huyện Lâm Bình gieo cấy được gần 1.453 ha diện tích lúa. Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch được trên 300 ha, chủ yếu tập trung ở các xã Thổ Bình, Hồng Quang và Bình An. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa bà con nông dân đã chủ động đưa các loại may gặt lúa công xuất cao vào thu hoạch. Những diện tích lúa mùa đã thu hoạch xong, có thể trồng cây vụ đông được, bà con nông dân đã tiến hành cắt rạ, làm đất để gieo trồng cây vụ đông ngay đến đó.

Bà con nông dân đưa cơ giới vào thu hoạch lúa

  Theo kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018, huyện  Lâm Bình phấn đấu gieo trồng trên  785 ha  trong đó cây Ngô lấy hạt 284 ha, Ngô thức ăn gia súc 115 ha, đậu tương 4,2 ha, khoai lang 66,5 ha, rau đậu các loại trên 65 ha.  Để vụ Đông trở thành vụ sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã tập trung thực hiện các biện pháp gieo trồng cây vụ đông đảm bảo diện tích kế hoạch đề ra. Đồng thời chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trạm Khuyến nông huyện tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật, xác định cơ cấu giống và lịch thời vụ, nhất là với các giống cây trồng chủ lực trong vụ Đông như cây ngô, cây đậu tương và các loại rau... 

Bà con nông dân tập trung cắt rạ chuẩn bị trồng cây ngô vụ Đông

Hiện này Trạm khuyến nông và Trạm giống vật tư nông nghiệp của huyện đã cung ứng đủ lượng giống và phân bón vụ Đông đến các xã cho bà con nông dân. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo trồng được trên 50ha diện tích cây vụ Đông, chủ yếu là cây ngô lấy hạt. 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục