Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo ở Lâm Bình

Những năm qua, công tác giảm nghèo và Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” ở huyện Lâm Bình được thực hiện đồng bộ, bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế... Qua đó, đã góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60,79% (đầu năm 2016) xuống còn 31,44% năm 2020, là thành quả quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Nhờ được tuyên truyền, vận động và chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương để phát triển kinh tế, đến cuối năm 2018 gia đình ông Ma Đức Thạch ở thôn Bản Piát, xã Thổ Bình đã được thôn rà soát đảm bảo đủ điều kiện vươn lên thoát nghèo. Để có được kết quả đó, là do gia đình ông Thạch đã nỗ lực thi đua lao động sản xuất 3 vụ trong năm, chăn nuôi 100 con vịt đẻ trừng, gần 50 con thỏ và mở cửa hàng tạp hóa phục vụ bà con, đã giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập đảm bảo cuộc sống. Hiện nay, gia đình ông đang tích cực thi đua phát triển kinh tế để có cuộc sống ngày càng ổn định bền vững hơn, góp phần chung sức xây dựng xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới.  

 

Mô hình nuôi Thỏ của ông Ma Đức Thạch ở thôn Bản Piát, xã Thổ Bình

Để đạt được kết quả trong công tác giảm nghèo huyện Lâm Bình đã lồng ghép thực hiện hiệu quả các chính sách, Chương trình, dự án của Nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo.Trong đó, thực hiện Chương trình 30a là 162 tỷ 246 triệu đồng, Chương trình 135 là 42 tỷ đồng, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở tầng tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.Trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện đã có 1.310 hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh, với tổng số tiền trên 65 tỷ đồng. Gần 43 nghìn lượt hộ được tập huấn và thực hiện các mô hình trình diễn khuyến nông, lâm, ngư nghiệp. Có 1.099 hộ được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí 29 tỷ 686 triệu đồng…Thông qua các chính sách đã giúp người dân có cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giúp hơn 2.030 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, bình quân giảm 5,87%/năm, đạt mục tiêu Đề án và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Một số mo hình phát triển kinh tế giảm nghèo của huyện

Với mục tiêu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4% trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp để giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Cùng với đó, huy động tối đa và tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác xóa đói, giảm nghèo, cũng như khai thác triệt để có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng bền vững về kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần tăng thu nhập của người lao động và của hộ nghèo, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để giảm nghèo bền vững
 

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục