Ban đại hiện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2022

Ban Đại hiện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình vừa tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan chuyên môn của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã bám sát các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã cụ thể hóa từng nội dung phù hợp với điều kiện địa phương để chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm Phòng giao dịch đã được giao chỉ tiêu kế hoạch tổng dư nợ là 47 tỷ 030 triệu đồng, trong đó nguồn dư nợ trung ương là 46 tỷ 030 triệu đồng và dư nợ địa phương là 1 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất được giao là 2 tỷ 800 triệu đồng, trong đó huy động tiết kiệm dân cư được giao là 1 tỷ 600 triệu đồng và huy động tiết kiệm thông qua tổ là 1 tỷ 200 triệu đồng. Các nguồn vốn đã được phân khai đến các xã và đến các thôn bản.

Về công tác tín dụng, tổng nguồn vốn đến 06/2022 đạt: 434 tỷ 667 triệu đồng tăng 19 tỷ 553 triệu đồng so với tháng 12/2021. Về sử dụng vốn đến 30/06/2022, tổng doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm là: 69 tỷ 706 triệu đồng, với 1.445 lượt khách hàng vay vốn. Tổng doanh số thu nợ lũy kế từ đầu năm là: 51 tỷ 361 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình thực hiện đến 30/06/2022 là 413 tỷ 505 triệu đồng, đạt 98,83% kế hoạch năm 2022, với 7.918 hộ còn dư nợ.

Đại biểu tham gia thảo luận tại phiên họp

Công tác phối hợp giữa Phòng Giao dịch NHCSXH huyện với các tổ chức hội nhận ủy thác trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến và đạt được hiệu quả nhất định, đã trao đổi thông tin 2 chiều kịp thời xử lý những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt các nội dung trong văn bản hợp đồng ủy thác đã ký, kết quả ủy thác.

Về xếp loại tổ tiết kiệm và vay vốn, toàng huyện có tổng số 207 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 191 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ: 92,27%; 16 tổ xếp loại khá, chiếm tỷ lệ: 7,73%.

Trong qua trình thực hiện các chương trình vay vốn, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Chấp hành nghiêm túc quy trình thủ tục cho vay các chương trình tín dụng chính sách đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục