Sở Tài Chính tổ chức Hội nghị Giao Ban quý III năm 2019

Ngày 10/8/2019, tại huyện Lâm Bình; Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban quí III năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí là Phó Giám đốc Sở Tài Chính, Trưởng, Phó phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Sở Tài Chính; về phía huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên BTV Huyện Ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình. Lãnh đạo Trưởng, Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt trên 1 nghìn tỉ đồng, đạt gần 50% dự toán giao. Trong đó, thu nội địa gần 950 tỉ đồng. Chi Ngân sách địa phương là gần 3 tỷ 7 trăm triệu đồng, đạt gần 50% dự toán; Trong đó Chi đầu tư phát triển là gần 152% dự toán năm. Chi thường xuyên trên 38% so với dự toán. Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện thu, chi ngân sách trong nửa đầu năm 2019, để từ đó triển khai các giải pháp nhằm đồng bộ và hiệu quả hơn. Theo đó, Sở tài chính và các Phòng Tài chính - Kế hoạch của các huyện, Thành phố cần tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và của Chính phủ về việc thu, chi ngân sách năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang; yêu cầu các đơn vị chuyên môn của Sở và Lãnh đạo 7 Phòng Tài chính và Kế hoạch các huyện, Thành phố trong tỉnh, luôn thường xuyên nắm chắc tiến độ thu, chi tiết từng khoản thu, nội dung thu; phấn đấu thu cân đối ngân sách đạt, vượt theo kế hoạch dự toán tỉnh giao. Đồng thời gắn kết quả thu ngân sách hàng tháng, quí trong năm với việc điều hành chi, theo qui định của Luật ngân sách trong năm 2019.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục