Sở Tài Chính làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Lâm Bình

Cũng trong dịp này, ngày 10/8/2019. Đoàn công tác của Sở Tài Chính, do đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn; đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Lâm Bình về công tác quản lý tài chính và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí là Phó Giám đốc Sở Tài Chính; Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở; Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Sở Tài Chính. Về phía huyện Lâm Bình có các đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Tỉnh Ủy viên – Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Lãnh đạo các phòng, ban các cơ quan chuyên môn của huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng - Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình - Phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị Lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình đã trình bày tóm tắt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; theo đó thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện tính hết ngày 31/7/2019 đạt khoảng 13/15 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tính đến hết năm 2018 theo giá trị sản xuất là trên 24 triệu đồng/người, đạt 90% mục tiêu Nghị quyết; độ che phủ rừng đạt gần 79%/năm, duy trì 100% các xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 38%, trong đó qua đào tạo nghề là trên 22%. Giai đoạn 2016 – 2018, tạo việc làm cho trên 3.700 lao động, đạt trên 67%; Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, tạo việc làm cho trên 4.600 lao động, 8/8 xã đạt chuẩn về bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; đến nay đã có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất các ngành: Nông, lâm nghiệp, thủy sản. Công nghiệp xây dựng và Thương mại, dịch vụ; chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ, chuyển dịch chậm, tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế còn nặng tính tự cung, tự cấp; các hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, giao thông đi lại rất khó khăn. Tại hội nghị UBND huyện Lâm Bình đề nghị Sở Tài Chính cần quan tâm: Cấp kinh phí để sửa chữa các Công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi lụt, bão; Kè chống sạt lở các khu vực trọng yếu. Cấp kinh phí hỗ trợ các hộ dân di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm; hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do dịch bệnh trong sản xuất; Bố trí kinh phí các công trình còn thiếu vốn. Hỗ trợ kinh phí để đầu tư các công trình trọng điểm, cấp thiết.     

Đồng chí Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang Phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh Ủy viên - Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang; đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ huyện Lâm Bình; trong Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016 – 2020, chỉ tiêu thực hiện trong năm 2019. đồng thời ghi nhận những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2018. Về thực hiện nhiệm năm 2019, đồng chí Giám đốc Sở Tài Chính yêu cầu huyện Lâm Bình cần tập trung bám sát thực tiễn ở địa phương để xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách linh hoạt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tập trung đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm theo quy định; kịp thời bố trí nguồn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng nhất là các dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng kênh mương, đường giao thông nội đồng; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách huyện, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư, công tác đấu thầu theo phân cấp.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục