Lâm Bình hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính

Ngày 15/9/2023, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính và tổng kết cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí; Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thế Đạt, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công chức bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện, cấp xã.

Trong quý III năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân cấp xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác CCHC. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động trong công tác rà soát niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã tiếp tục duy trì củng cố. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác CCHC vẫn còn tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chưa đồng đều; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chưa cao.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, tham luận nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục Chỉ số CCHC năm 2023.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị UBND các xã, thị trấn, trong thời gian tới tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách, các chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện Lâm Bình đối với công tác CCHC, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát CCHC. Bên cạnh đó, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; đặc biệt là việc kết nối, liên thông các phần mềm đang sử dụng trên địa bàn tỉnh, huyện,  kịp thời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số huyện Lâm Bình, gắn với CCHC.  

 Cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình năm 2023, được triển khai thực hiện từ ngày 05/6/2023 đến 30/7/2023, sau 08 tuần triển khai thực hiện, Cuộc thi đã thu hút được 11.963 lượt người tham gia, số người trả lời đúng là 3.914 người, trong đó có 05 cá nhân đạt giải nhất hàng tuần là người trả lời đúng nhất, thời gian làm bài thi nhanh nhất và dự đoán số người trả lời đúng sát nhất. Các địa phương đơn vị có số lượng người tham gia cuộc thi nhiều nhất gồm: Xã Xuân Lập, 5.821 lượt người tham gia; xã Phúc Yên, 1.827 lượt; xã Thượng Lâm 1.179 lượt; thị trấn Lăng 1.008 lượt.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho UBND xã Xuân Lập, giải nhất cá nhân cho ông Trương Văn Thiện, Đội viên Đề án 500 tri thức trẻ UBND xã Xuân Lập. Các giải còn lại cũng được Ban Tổ chức trao cho các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong cuộc thi.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục