HĐND huyện Lâm Bình khoá III nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5

Chiều ngày 29/9, Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình khoá III nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 để thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự kỳ họp có các ông Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Các đồng chí thành viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; cùng các ông, bà đại biểu HĐND huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các ông Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và ông Hoàng Văn Nha, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung xem xét, thảo luận và quyết nghị miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đối với 04 ông, bà do chuyển công tác ra khỏi địa bàn. Đồng thời, thực hiện bầu bổ sung 04 Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Chẩu Thị Thiện, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Đại biểu HĐND huyện thực hiện bầu bổ sung 04 Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí lãnh đạo huyện Lâm Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Chẩu Thị Thiện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện được bầu làm uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện cũng đã xem xét, quyết định thông qua nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 vốn ngân sách địa phương; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương phân cấp cho huyện quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình giai đoạn 2021 -2025, năm 2022 và năm 2023; phê duyệt Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Lâm Bình; thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2040. Đây đều là những nghị quyết quan trọng, do vậy Hội đồng nhân dân huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết đạt kết quả. Đồng thời, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ huyện tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện có hiệu quả.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp

Nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân huyện đã trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động cụm, khối thi đua trực thuộc UBND huyện Lâm Bình năm 2022.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục