Họp thành viên UBND huyện kỳ tháng 6/2023

Ngày 8/6 UBND huyện đã tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 6 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp này, UBND huyện đã xem xét, thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung phục vụ cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa III được trình bày tại phiên họp, gồm: Dự thảo Báo cáo của UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng; an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự tháo báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cao tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Và một số nội dung theo chương trình công tác năm.

Qua nghe các Dự thảo Báo cáo và các Kế hoạch nêu tại phiên họp, các đồng chí đại biểu dự họp đã thảo luận đóng góp ý kiến  để các cơ quan chuyên môn chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện.

Kết luận các nội dung thảo luận, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo và các Kế hoạch được trình bày tại phiên họp. Những ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các Báo cáo và các Kế hoạch trình UBND huyện xem xét, trước khi trình kỳ họp thứ 6 HĐND khóa III và trình các cấp có thẩm quyền ký ban hành và tổ chức thực hiện.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục