Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/5 Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lâm Bình đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Xuân Thể, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Chẩu Văn Huấn, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cùng 13 đảng viên Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã thực hiện hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tổng nguồn vốn tăng trưởng bình quân hằng năm trong nhiệm kỳ đạt trên 25%, so với Nghị quyết đại hội đề ra đạt 156,8%;  vượt hàng năm gần 10%. Dư nợ cho vay tăng trưởng bình quân hằng năm trong nhiệm kỳ đạt 14,9%, só với mục tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra đạt 82,8%. Tỷ lệ nợ xấu bình quân hàng năm trong nhiệm kỳ là 1,25%,  luôn thấp hơn mức cho phép của Agribank Chi nhánh Tỉnh Tuyên Quang và thấp hơn Nghị quyết chi bộ đề ra. Thực hiện công tác thu dịch vụ  tăng trưởng bình quân hằng năm trong nhiệm kỳ đạt 20,3%, so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đạt 135%. Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính hằng năm đều đạt quỹ thu nhập, đảm bảo đủ chi lương cho cán bộ theo mức quy định của ngành.

Toàn cảnh đại hội

Hằng năm trong nhiệm kỳ tập thể chi bộ đều được cấp trên đánh giá xếp loại chất lượng “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 100% đảng viển trong chi bộ được đánh giá xếp loại đạt từ mức “Hoàn thành tốt nhiêm vụ” trở lên. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, chi bộ kết nạp được 05 quần chúng  ưu tú vào Đảng, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết.

Đại biểu dự đại hội

Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt so với Nghị quyết đề ra cụ thể như: Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng bình quân hằng năm chỉ đạt 14,4% trong khí đó mục tiêu Nghị quyết đề ra là 18% trở lên. Chỉ tiêu tài chính năm 2019 chỉ đạt 74% so với quỹ thu nhập tiền lương. Nguyên nhân do hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn, nhiều hộ vay vốn thu nhập thấp, tài chính khó khăn, đầu tư sản xuất kinh doanh thua lỗ, sử dụng vốn không đúng mục đích…

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia góp ý vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục chủ động tham mưu tốt và kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo việc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh doanh hàng năm của đơn vị. Tập trung huy động vốn, mở rộng cho vay, chú trọng lĩnh vực Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn để góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khóa mới

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban chấp hành Chi bộ khóa mới, bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đai hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025./

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục