Đảng bộ xã Thổ Bình tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 25/5, Đảng bộ xã Đảng bổ xã Thổ Bình đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã trên địa bàn huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã qua các thời kỳ và 122 đại biểu là đảng viên chính thức đại diện cho 310 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Thổ Bình có những thuận lợi song cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, đời sống của nhân dân, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ và nhân dân trong xã đã vượt qua được những khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi, thủy sản có bước chuyến biến, cơ sở hạ tầng của xã đã được đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn mới của xã được đổi mới, đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Duy trì thành quả phổ cập giáo dục Mầm non và trường chuẩn quốc gia của các bậc học, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người nghèo, người có công, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố, đội ngũ cán bộ được nâng cao cả về lý luận chính trị và chuyên môn.

Toàn cảnh hội nghị cảnh Đại hội

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra, cụ thể: Tổng sản lượng lương thực bình quân đến nay đạt trên 2.937 tấn. Độ che phủ rừng đến năm 2019 đạt 77,6%. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở đúng độ tuổi; phối hợp xây dựng 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá hằng năm đạt trên 86%; trên 75% số thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá. Giải quyết việc làm mới cho trên 830 lao động nông thôn. Hàng năm trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Hàng năm chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã đạt vững mạnh. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đến nay là 98%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 99%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2019 giảm dưới 9,1%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến nay là 0,91%. Cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 100%. Trong đó, trình độ Cao đẳng, Đại học đến nay trên 70%. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 9,22%.

Đại biểu dự Đại hội

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Đảng bộ thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các văn kiện của Đảng. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện các văn kiện của Đảng sát với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của địa phương.  Hàng năm, tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề năm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong nhiệm kỳ kết nạp được 45 đảng viên mới.

Đ/c Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (phải) trao tặng bức tranh Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cho Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tuy đạt được các kết quả quan trọng, song vấn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra, việc thực hiện Nghị quyết, thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thời tiết biến đổi thất thường, dịch bệnh xảy ra thường xuyên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân.   Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, quy mô nhỏ lẻ, thị trường đầu ra cho sản phẩm thiếu ổn định, chưa có sản phẩm là thế mạnh của địa phương  trở thành hàng hóa trên thị trường. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao chưa tổ chức thường xuyên. Một số lĩnh vực quản lý chưa chặt chẽ như quản lý đảng viên, quản lý sử dụng đất đai,...

Đại biểu dự Đại hội thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ xã Thổ Bình đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, chủ động và sáng tạo, xây dựng xã phát triển toàn diện. Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; từng bước phát triển các vùng trọng điểm tạo động lực cho toàn xã; chuyển dịch nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá phát triển nhanh và đa dạng hoá các ngành dịch vụ; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển, kinh tế nông, lâm nghiệp, theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị như: cây lạc, cây chè và dê núi.

Đ/c Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội khóa XVII đề ra, tại Đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những ý kiến sát thực đóng góp vào Nghị quyết của Đại hội. Đến dự và phát biểu với Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thổ Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Thổ Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Thổ Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế để đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các đồng chí đảng viên dự Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, sáng suốt lựa chọn ra bầu ra Ban chấp hành khóa mới là những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm các Đại biểu đã sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH khóa mới gồm 15 đồng chí. Đại hội đã tiến hành bầu Ban thường vụ Đảng ủy và bầu Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Quan Văn Sỹ, được đại hội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 12 đại biểu chính thực và 02 đại biểu dự khuyết.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; khai thác các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội bền vững và đạt chuẩn xã nông thôn mới”. Đảng bộ xã Thổ Bình sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đề ra, xây dựng xã Thổ Bình ngày một phát triển giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là xã cửa ngõ của huyện Lâm Bình.

 

Hà Khánh - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục