Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị lần thứ 9 ( Mở rộng)

Sáng ngày 29/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 ( Mở rộng) để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, đề ra nhiệm vụ, giải pháp quý II/2022 và thời gian tiếp theo của năm 2022. Quán triệt, triển khai Văn bản của cấp trên và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, UV BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện, Trưởng các cơ quan, ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Quý I năm 2022, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Vụ Xuân, toàn huyện đã cấy được 1.138 ha, đạt 100,7% kế hoạch; gieo trồng 612 ha ngô, đạt 102% kế hoạch; cây lạc 1.418 ha, đạt 99% kế hoạch; trồng mới được 459,8 ha rừng, đạt 71% kế hoạch. Trong đó: Trồng rừng sản xuất 408,9 ha, trồng cây phân tán 50,9 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 72,73 tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 448 tỷ đạt 23,6% kế hoạch giao, tăng so với cùng kỳ 15,8%. Toàn huyện thu hút 6.000 lượt khách đến thăm quan du lịch, đạt 3,7% kế hoạch, tổng doanh thu xã hội đạt trên 4,5 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; huy động các nguồn lực để đầu tư các công trình, trọng tâm là các công trình khu vực trung tâm huyện và các điểm du lịch; giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 31/3/2022 đạt 29% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 6,4 tỷ đồng, đạt 29,4% so với dự toán giao và bằng 90,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương trên 105 tỷ đồng, đạt 28,7% so với dự toán giao và bằng 140,6% so với cùng kỳ. Hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh của Nhân dân. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Lâm Bình năm 2022 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và Nhân dân, đánh dấu sự trở lại của du lịch huyện nhà. Lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng, tình hình dịch bệnh covid-19 từng bước được kiểm soát. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả. Đã thực hiện giao 120 việc đột phá, đổi mới cho 58 đồng chí cán bộ, lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong quý, kết nạp mới 5 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 30 lượt đảng viên chuyển đi và chuyển đến. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, hăng hái tham gia lao động sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Quý II năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; bảo đảm kiểm soát tốt dịch Covid-19” trong năm 2022, trọng tâm là hoàn thành tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh chương trình lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác cán bộ, kế hoạch cây dựng quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ kế tiếp; chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn và xử lý ngay công việc theo chức năng, nhiệm vụ; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định đời sống của Nhân dân.

 Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai một số văn bản quan trọng của cấp trên, cụ thể là Nghị quyết số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Quy định 58, ngày 8/2/ 2022 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Kế hoạch số 74, ngày 22/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/ 2021 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá”….  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần tích cực, tập trung đánh giá, thảo luận chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân liên quan đến các nội dung như: Giải quyết các vụ vi phạm liên quan đến đất đai; lấn chiếm hành lang đường giao thông; Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; công tác quản lý bảo vệ rừng; Thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển cây, con là đặc sản, lợi thế của địa phương gắn với phát triển du lịch. Công tác tiêm phòng Covid-19. Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện công tác chuyển đổi số. Công tác xuất khẩu lao động; thu ngân sách. Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở…Qua đó, đề xuất các giải pháp thực hiện trong quý 2, tạo tiền đề căn bản để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, UV BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đã biểu dương, đồng tình với những kết quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình đã đạt được trong quý I năm 2022. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Đồng chí đề nghị trong quý II, BCH Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, nhất là những sản phẩm chủ lực, đặc sản gắn với phát triển du lịch; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ rừng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên; Nâng cáo ý thức làm du lịch cho người dân; Quan tâm công tác giảm nghèo, làm nhà, định hướng nghề nghiệp cho lao động địa phương. Công tác Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ cơ; chuẩn bị công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp công dân theo quy định…

Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III chụp ảnh lưu niệm chia tay các đồng chí chuyển công tác

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình đã tổ chức chia tay các đồng chí Nguyễn Văn Thống, nguyên UVBTV Huyện uỷ, nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện và đồng chí Nông Thị Toản, nguyên UVBCH Đảng bộ huyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện do chuyển công tác.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình đã tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên BTV Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục