Thị trấn Lăng Can tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Ngày 22/9, Thị trấn Lăng Can đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Đây là địa phương được huyện Lâm Bình lựa chọn diễn tập đáy cho cấp huyện.

Tham gia diễn tập, khung tập thị trấn Lăng Can thực hiện diễn tập nội dung các Hội nghị: Ban Chấp hành thị trấn ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; UBND thị trấn triển khai kế hoạch thi hành tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Phổ biến kế hoạch và tổ chức di chuyển một phần cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội địa phương vào căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương; Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thai SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; Kỳ họp HĐND ra Nghị quyết chuyển hoạt động của thị trấn vào tình trạng chiến tranh; Hội nghị UBND thị trấn điều chỉnh, bổ sung và triển khai kế hoạch phòng không nhân dân… Đồng chí Trần Công Nguyên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn cho biết: Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ, bảo vệ địa phương. Đồng thời, khả năng tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự, công an, các tổ chức đoàn thể và trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng của thị trấn đã được nâng cao. 

Trong quá trình diễn tập các thành viên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, khả năng hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa phương

Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị trấn Lăng Can năm 2022 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng thời gian, đủ quân số. Nhận xét về cuộc diễn tập, đại diện Tổ đạo diễn của tỉnh Đại tá Nguyễn Thế Hà, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Thị trấn Lăng Can đã chuẩn bị tốt về nội dung văn kiện diễn tập, lực lượng tham gia diễn tập đầy đủ, đã phát huy được vai trò lãnh chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các ngành, đoàn thể và nâng cao được khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương

Thị trấn Lăng Can nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện Lâm Bình năm 2022 

Sau cuộc diễn tập này, thị trấn Lăng Can sẽ tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ; nắm chắc mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; lực lượng Ban chỉ huy quân sự và Công an thị trấn tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương; kịp thời nắm và xử lý các tình huống xảy ra góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục