Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lâm Bình họp triển khai công tác tuyển quân năm 2023

Ngày 24/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lâm Bình đã tổ chức họp thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

            Năm 2023 huyện Lâm Bình dự kiến được giao tuyển chọn 110 công dân, trong đó chính thức là 85 công dân, dự phòng 25 công dân. Qua bước khám sơ tuyển Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong quá trình sơ tuyển. Theo đó, toàn huyện đã phát lệnh gọi 672 công dân tham gia khám sơ tuyển. Kết quả, 100% công dân được gọi đã có mặt, qua các bước sơ tuyển đã lựa chọn được 474 công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, đạt 70,5%. Theo kế hoạch, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân bắt đầu từ ngày 21/11 đến ngày 29/11/2022.

            Tại cuộc họp các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu giao. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, nắm chắc số công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển, công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ khám tuyển tại các điểm khám…

            Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu: Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đăng ký quản lý chặt chẽ nguồn công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, không để bỏ sót nguồn. Xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn và gây cản trở làm ảnh hưởng đến công tác tuyển quân. Đối với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đảm bảo trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất tổ chức khám tuyển chặt chẽ, tổ chức tập huấn công tác khám tuyển, xét nghiệm HIV/ AIDS, ma túy cho các thành viên Hội đồng khám tuyển. Ban chỉ huy quân sự huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các đơn vị liên quan tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ và buổi Lễ giao nhận quân đảm bảo trang  trọng, an toàn. Đối với các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các xã thực hiện các bước tuyển chọn, kíp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trên địa bàn được phân công. 

PV

Tin cùng chuyên mục