Đoàn thanh niên xã Hồng Quang phối hợp với Chi đoàn Công an huyện tổ chức tuyên tuyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân và học sinh

Với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn xã Hồng Quang đã phối hợp với Chi đoàn Công an huyện Lâm Bình đã tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các thôn bản và trường học trên địa bàn xã Hồng Quang.

Hồng Quang là xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện, nhận thức của nhân dân về pháp luật còn hạn chế. Đặc biệt là Luật giao thông đường bộ nên trong thời gia qua tình trạng người dân tham gia giao thông vi phạm các quy dịnh của Luật giao thông đường bộ thường xuyên sảy ra. Với mục đích trang bị kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân đặc biệt là tuyên truyền việc chấp hành Luật giao thông đường bộ. Ban Thường vụ Đoàn xã Hồng Quang đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên Công an huyện Lâm Bình, tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân và học sinh ở các thôn bản và trường học trên địa bàn xã. Theo kế hoạch trong đợt tuyên tuyền pháp luật đợt này, Đoàn xã Hồng Quang sẽ tổ chức tuyên truyền ở 8/8 thôn bản trong toàn xã và trường phổ thông Bán trú THCS và trường Tiểu học xã Hồng Quang. Tại các buổi tuyên truyền đoàn viên, thanh niên và nhân dân ở các thôn bản đã được nghe cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động Công an huyện Lâm Bình tuyên tryền cung cấp thông tin về tình hình an toàn giao thông của tỉnh, của huyện. Phổ biến nội dung cơ bản của  luật Giao thông đường bộ. Đồng thời trao đổi trả lời những câu hỏi liên quan đến an toàn giao thông tạo không khí thoải mái trong các buổi tuyên tuyền.  Để từ đó giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu được quy định Luât giao thông và tự giác chấp hành, tuân thủ đúng Luật Giao thông khi tham gia giao thông.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động Công an huyện Lâm Bình

tuyên truyền Luật giao thông đến người dân

Đây là hoạt động thiết thực của tổ chức Đoàn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên, nhân dân và học sinh.  Đặc biệt là nhân dân ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa trình độ dân trí còn hạn chế và thiếu thông tin. Thông qua các buổi tuyên truyền nhằm phát huy có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư và các đơn vị trường học, đồng thời tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với lực lượng Công an trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi gây mất an ninh trật tự ở khu vực nông thôn và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Đoàn viên, thanh niên và gười dân thôn Khuổi Xoan đến tham gia buổi tuyên truyền và giáo dục pháp luật

Với sự chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân và học sinh ở các thôn bản và các đơn vị trường học sẽ giúp người dân và học sinh trên địa bàn xã Hồng Quang hiểu rõ những quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật giao thông đường bộ, từ đó nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nói chung, Luật giao thông đường bộ nói riêng.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục