Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

Chiều 28/12, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lâm Bình đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện trao Quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện đã công bố các Quyết định của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc giải thể Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Khối cơ quan Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình; thành lập Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Đồng thời, bổ nhiệm đồng chí Trịnh Văn Năm – Chánh Văn phòng Huyện ủy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; bổ nhiệm đồng chí Hà Thị Thu Hương – Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giữ chức Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Bổ nhiệm đồng chí Trương Văn Quang – Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Nha – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện giữ chức Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện trao Quyết định thành lập Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Cũng trong buổi lễ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Lâm Bình đã công bố và trao Quyết định thành lập Trung đội tự vệ tại chỗ thuộc Ban Chỉ huy quân sự tự vệ khối cơ quan Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Lâm Bình; thành lập Trung đội tự vệ tại chỗ thuộc Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục