Ban CHQS huyện Lâm Bình xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu

Trong những năm qua Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát huy vai trò tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, phối hợp với các ngành, đoàn thể và cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ gắn với củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân đạt kết quả tích cực. Lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; tổ chức tốt các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa, tăng cường phối hợp trong công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các tình huống về an ninh trật tự ở cơ sở. Thường xuyên củng cố và tăng cường lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, chú trọng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện được đẩy mạnh đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự được Ban chỉ huy quân sự huyện tiến hành chặt chẽ

Năm 2023, Đảng ủy- Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết  TW4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Bình tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục