Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo hiệu quả trong truyền thông xoá bỏ định kiến giới bạo lực gia đình xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã Bình An năm 2024

Vừa qua, Hội LHPN xã Bình An đã tổ chức hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo hiệu quả trong truyền thông xóa bỏ định kiến giới bạo lực gia đình xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã. Đến dự có lãnh đạo Hội LHPN huyện Lâm Bình, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Bình An cùng bà con nhân và các đội thi trên địa bàn xã.


Các đại biểu dự Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo hiệu quả trong truyền thông xoá bỏ định kiến giới bạo lực gia đình xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã Bình An năm 2024

Hội thi nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Tham gia Hội thi có 7 đội đến từ 7 thôn trên địa bàn xã. Với trên 100 thí sinh là cán bộ, hội viên phụ nữ, người có uy tín, cán bộ thôn bản. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi bắt buộc gồm: Phần thi chào hỏi giới thiệu về đội thi; Phần thi kiến thức và Phần thi tiểu phẩm xử lý tình huống theo chủ đề của Hội thi, có nội dung thi xoay quanh các vấn đề về giải pháp trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách giới, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới, bằng hình thức sân khấu hoá.


Các đội tham gia thi với chủ đề truyền thông xoá bỏ định kiến giới bạo lực gia đình xây dựng nếp sống văn minh

Qua Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo hiệu quả trong truyền thông xoá bỏ định kiến giới bạo lực gia đình xây dựng nếp sống văn minh, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ; phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; từng bước xóa bỏ sự phân biệt đối xử về giới trong các lĩnh vực của đời sống gia đình và xã hội. Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp truyền thông có hiệu quả trong công tác tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới, phòng ngừa bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong các thôn nói riêng và trên địa bàn xã nói chung.


BTC đã trao các giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích cho các đội tham gia thi


Các đại biểu chụp ảnh với các đội tham gia thi

Kết thúc hội thi BTC đã trao giải Nhất cho đội thi thôn Tân Hoa và trao 01 giải Nhì, trao 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao tại hội thi./.

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục