Lễ ra mắt mô hình "Địa chỉ tin cậy" hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình và truyền thông kiến thức phòng chống bạo lực gia đình

Ngày 6/12/2023, Hội liên hiệp Phụ huyện Lâm Bình đã phối hợp với UBND thị trấn Lăng Can tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Địa chỉ tin cậy" hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình và truyền thông kiến thức phòng chống bạo lực gia đình.

Một số tiết mục văn nghệ buổi lễ ra mắt

Mô hình "Địa chỉ tin cậy" là một tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình về nơi tạm lánh nhằm tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình.


Toàn cảnh Lễ ra mắt mô hình địa chỉ tin cậy hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình

Tại lễ ra mắt UBND thị trấn Lăng Can đã công bố các quyết định về việc thành lập “Địa chỉ tin cậy”, thành lập Ban quản lý “Địa chỉ tin cậy”, và Ban hành quy chế hoạt động của Ban quản lý “Địa chỉ tin cậy”, và địa chỉ tin cậy thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, Mô hình “Địa chỉ tin cậy”, được thành lập, quản lý, gồm 12 thành viên, có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định, người có uy tín cao trong cộng đồng như: Trưởng công an thị trấn, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn, Trưởng trạm y tế, cán bộ tư pháp - hộ tịch, công chức văn hóa - xã hội thị trấn và bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, công an viên, chi hội phụ nữ...


Các đại biểu dự Lễ ra mắt mô hình địa chỉ tin cậy hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình

Sau lễ ra mắt, Hội LHPN thị trấn Lăng Can đã tổ chức truyền thông kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình cho gần 100 người là các thành viên địa chỉ tin cậy; Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng phụ nữ, y tế, công an viên, ban công tác mặt trận, người có uy tín, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn.

Hiện nay, mô hình này đã được Hội LHPN huyện Lâm Bình, tổ chức thành lập tại xã Thổ Bình và thị trấn Lăng Can, và tiếp tục triển khai thành lập mô hình tại xã Phúc Sơn, giai đoạn 2021-2025. Đây là 1 trong 4 mô hình cơ bản của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Địa chỉ tin cậy có vai trò truyền thông cho cộng đồng về vấn đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; Hỗ trợ tại chỗ kịp thời cho người bị bạo lực; Kết nối, chuyển gửi tới các dịch vụ liên quan và cung cấp thông tin, kinh nghiệm cho xây dựng kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.


Ban tổ chức trao quyết định thành lập mô hình "Địa chỉ tin cậy" hỗ trợ bảo vệ phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình cho các thành viên

Đây là mô hình hết sức cần thiết để tư vấn và giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực trong gia đình, mạnh dạn tìm đến sự hỗ trợ của "Địa chỉ tin cậy", đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn./..

Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục