Hội LHPN xã Hồng Quang tổ chức Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong truyền thông xoá bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn minh

“Thực hiện bình đẳng giới và giải quết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, ngày 7/3/ 2024, Hội LHPN xã Hồng Quang đã tổ chức Hội thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong truyền thông xoá bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn xã.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các đội thi

Tham gia Hội thi có 7 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã, với gần 70 thí sinh là cán bộ, hội viên phụ nữ, người có uy tín, cán bộ thôn bản. Các đội đã lần lượt trải qua 3 phần thi bắt buộc gồm: Chào hỏi giới thiệu về đội thi; thi tiểu phẩm theo chủ đề của Hội thi, nội dung đảm bảo các tiêu chí kiến thức về xoá bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn, hậu quả của việc phân biệt định kiến giới; giải pháp xoá bỏ định kiến giới; thi kiến thức về Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật trẻ em. Thông qua Hội thi là dịp để các thành viên của tổ truyền thông cộng đồng ở các thôn có thêm kiến thức tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ và người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng xã Hồng Quang ngày càng đổi mới, phát triển. 

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hoá

Hội thi là một trong những hoạt động nhằm góp phần thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn xã. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền những quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống mua bán người; xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân. Đồng thời, giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của các cá nhân, gia đình, cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. 

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi 

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi thôn Nà Trúc, trao 2 Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho các đội còn lại. Thông qua Hội thi không chỉ là dịp để nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về định kiến giới, bạo lực gia đình, mua bán, xâm hại phụ nữ và trẻ em, mà còn tạo điều kiện cho chị em được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước xoá bỏ sự phân biệt đổi xử về giới trong các lĩnh vực của đời sống gia đình và xã hội, góp phần bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục